Translation

2601639465696257054
English
Key English Polish
3300472325769888962 Plugins & Themes Plugins & Themes
1782375284146839174 Available themes Available themes
9205443410527464015 Plugins enabled Plugins enabled
5410940035535748578 Close this message Zamknij tę wiadomość
4786000816576841850 Display settings Ustawienia wyświetlania
2144158274184161635 Videos with the most interactions for recent videos Filmy o największej liczbie interakcji spośród ostatnich filmów
8312243926314494468 Videos with the most views during the last 24 hours Filmy o największej liczbie wyświetleń w ciągu ostatnich 24 godzin
8731139416455609016 Videos with the most views during the last <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> days Videos with the most views during the last <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> days
1671858302647356245 Videos that have the most likes Filmy mające najwięcej polubień
2006841089844688970 To load your new installed plugins or themes, refresh the page. Żeby załadować nowo zainstalowane wtyczki lub motywy, odśwież stronę.
7375243393535212946 Popular Popularne
1780056719120519633 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> for "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>" <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {wynik} few {wyniki} many {wyników} other {wyniki}}"/> dla "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>"
3148804384763272950 {VAR_PLURAL, plural, =1 {result} other {results} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {wynik} few (wyniki} many {wyników} other {wyników} }
2722270956157821098 No results. Brak wyników.
8952758850096973746 Plugin npm package (new window) Pakiet npm wtyczki (w nowym oknie)
2601639465696257054 This <x id="INTERPOLATION"/> does not have settings. Ta <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pluginTypeLabel }}"/> nie ma ustawień.
29832309535656200 System System
8949443215142664126 Delete this comment Usuń ten komentarz
3327751240218085797 Delete all comments of this account Usuń wszystkie komentarze z tego konta
2850960459131251840 Comments are deleted after a few minutes Komentarze są usuwane po kilku minutach
545410448674339480 <x id="PH" equiv-text="commentArgs.length"/> comments deleted. <x id="PH" equiv-text="commentArgs.length"/> usuniętych komentarzy.
379090446060940062 Do you really want to delete all comments of <x id="PH"/>? Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie komentarze <x id="PH"/>?
4539246224625965241 Comments of <x id="PH"/> will be deleted in a few minutes Komentarze <x id="PH"/> zostaną usunięte w ciągu kilku minut
7427986413651551775 Video comments Komentarze do filmów
289582790179344391 This view also shows comments from muted accounts. Ten widok wyświetla też komentarze z wyciszonych kont.
4523382115569186450 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> comments Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> komentarzy
6110554376228744887 Select all rows ybierz wszystkie rzędy
2719284837486030903 Job type Rodzaj zadania
6170245880855918780 Job state Status zadania
2296681895307893686 any dowolne
3067132953487445901 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> jobs Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION"/> do <x id="INTERPOLATION_1"/> z <x id="INTERPOLATION_2"/> zadań

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2601639465696257054
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 661