Translation

4665274432258993920
English
Key English Polish
4195286790385468087 About this instance O tej instancji
8773846522957677259 About PeerTube O PeerTube
1812900507515561988 About this instance's network O sieci tej instancji
892073694820881630 Link copied Skopiowano odnośnik
4807161697338135032 Contact the administrator(s)<x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p class=&quot;modal-subtitle&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/> Contact the administrator(s)<x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p class=&quot;modal-subtitle&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/>
5579867071769973287 Create an account Utwórz konto
9082008222523034483 Get help Uzyskaj pomoc
6386856862203107763 Create my account Utwórz moje konto
220345070199640496 PeerTube is creating your account... PeerTube tworzy twoje konto...
397098723873502323 Done Gotowe
6294302495409052693 Who are we? Kim jesteśmy?
1445137115016841401 How long do we plan to maintain this instance? Jak długo planujemy utrzymać instancję?
2975856643479054118 How will we finance this instance? Jak będziemy fundować instancję?
2573967459337636542 Administrators &amp; Sustainability Administracja i plan rozwoju
8980375993935541237 Step Krok
4665274432258993920 A channel is an entity in which you upload your videos. Creating several of them helps you to organize and separate your content.<x id="LINE_BREAK"/> For example, you could decide to have a channel to publish your piano concerts, and another channel in which you publish your videos talking about ecology. Kanał to jednostka na którą wrzucasz filmy. Utworzenie kilku kanałów umożliwia organizowanie i oddzielanie twojej zawartości. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> Na przykład, możesz stworzyć osobne kanały dla filmów o gry na pianinie i dla filmów o ekologii.
2254156021453506528 Other users can decide to subscribe any channel they want, to be notified when you publish a new video. Inni użytkownicy mogą zasubskrybować twój kanał, żeby otrzymywać powiadomienia o twoich nowych filmach.
8583412279916132438 Channel display name Wyświetlana nazwa kanału
6980413875907286634 Channel name Nazwa kanału
8463487834152954723 john_channel kowalski_kanal
7901486036096751355 Example: my_super_channel Przykład: my_super_channel
7981235640417633362 The channel name is a unique identifier of your channel on this and all the other instances. It's as unique as an email address, which makes it easy for other people to interact with it. Nazwa kanału jest unikatowym identyfikatorem twojego kanału na tej i innych instancjach. Unikatowość ta jest podobna do unikatowości adresów e-mail, dzięki czemu umożliwia łatwiejsze zlokalizowanie i interakcję z innymi osobami.
5203776997447520497 Channel name cannot be the same as your account name. You can click on the first step to update your account name. Nazwa kanału nie może być taka sama jak nazwa konta. Możesz wrócić do pierwszego kroku, aby zmienić nazwę konta.
7440807341905682986 I am at least <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ minimumAge }}"/> years old and agree to the <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-anchor&quot; (click)=&quot;onTermsClick($event)&quot; href='#'&gt;"/>Terms<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER" ctype="x-ng_container" equiv-text="&lt;ng-container *ngIf=&quot;hasCodeOfConduct&quot;&gt;"/> and to the <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;onCodeOfConductClick($event)&quot; href='#'&gt;"/>Code of Conduct<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER" ctype="x-ng_container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/> of this instance Mam co najmniej <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ minimumAge }}"/> lat I zgadzam się z <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-anchor&quot; (click)=&quot;onTermsClick($event)&quot; href='#'&gt;"/>zasadami<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER" ctype="x-ng_container" equiv-text="&lt;ng-container *ngIf=&quot;hasCodeOfConduct&quot;&gt;"/> i <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;onCodeOfConductClick($event)&quot; href='#'&gt;"/>kodeksem postępowania<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER" ctype="x-ng_container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/> tej instancji
7326471570669373149 The username is a unique identifier of your account on this and all the other instances. It's as unique as an email address, which makes it easy for other people to interact with it. Nazwa użytkownika jest unikatowym identyfikatorem twojego konta na tej i innych instancjach. Unikatowość ta jest podobna do unikatowości adresów e-mail, dzięki czemu umożliwia łatwiejsze zlokalizowanie i interakcję z innymi osobami.
2770947245861951784 Signup is not enabled on this instance. Signup is not enabled on this instance.
198278273748445199 Video uploads are disabled on this instance, hence your account won't be able to upload videos. Wysyłanie filmów jest wyłączone na tej instancji, więc Twoje konto nie będzie mogło publikować filmów.
3301086086650990787 Register Rejestracja
6979021199788941693 Your message has been sent. Twoja wiadomość została wysłana.
2072135752262464360 You already sent this form recently Niedawno wypełniłeś(-aś) ten formularz
1097932116708163073 This website is powered by PeerTube This website is powered by PeerTube

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4665274432258993920
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1075