Translation

363592786729553688
English
Key English Norwegian Bokmål
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Ett nytt konto misbruk <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> har blitt opprettet på kontoen <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.abuse.account.displayName }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Ett nytt misbruk <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> har blitt opprettet
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Ditt misbruk <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.abuse.id }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> har blitt <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>akseptert <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/> <x id="START_TAG_NG-CONTAINER_1" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>avslått <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Misbruk <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.abuse.id }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> har en ny melding
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Videoen som nylig ble lagt til <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoBlacklist.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> har blitt <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>automatisk blokkert <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> kommenterte videoen din <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Notifikasjonen anser kommentaren utilgjengelig
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Videoen din <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> har blitt publisert
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Video importeringen din <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> lyktes
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Video importeringen din <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> mislyktes
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Bruker <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.account.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> registrert på din instanse.
4404295482394146814 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> is following <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>your account<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow.follower.displayName }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> følger <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>din kanal <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.actorFollow.following.displayName }}"/> <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/> <x id="START_TAG_NG-CONTAINER_1" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>din konto <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>
5504059606863599420 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Instansen din har <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>en ny følger <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ( <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow?.follower.host }}"/>) <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/> som venter på godkjennelse <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Instansen din fulgte automatisk <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow.following.host }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
363592786729553688 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/>
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Notifikasjonen peker til utilgjengelig innhold
3321250177023376249 Change your avatar Endre profilbilde
8411430224810427392 Remove avatar Fjern profilbilde
8817917090143649804 Account muted Account muted
1684597533616494551 Server muted Server muted
5924559757556526785 Save to Lagre til
8432562579042371182 Options Innstillinger
1394835141143590910 Start at Start på
5964984095397511808 Stop at Stopp på
2816407313459209541 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the video origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Din rapportering vil bli sendt til moderatorene av <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentHost }}"/> <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/> og fremsendt til video kilden ( <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ originHost }}"/>) også<x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>.
6990204431018013063 Please describe the issue... Vennligst beskriv problemet...
5201790281220738609 Search playlists Søk spilleliste
6056859576122955708 Create a private playlist Opprett en privat spilleliste
2409672154570643758 Display name Visnings navn

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Key
363592786729553688
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.nb-NO.xlf, string 57