Translation

8278735427925094503
English
Key English Galician
3299576663551440736 To import Importar
8492933894084361602 Subscribe to RSS feed "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>" Subscríbete á fonte RSS "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>"
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/>
1795705931707209785 Add to watch later Engadir a Ver máis tarde
8498940878158860248 Remove from watch later Elimnar de Ver máis tarde
1219783168145776019 LIVE ENDED REMATOU O DIRECTO
2439066254855913806 Only I can see this video Só eu podo ver o vídeo
6767380569816110388 Only shareable via a private link Compartido só a través de ligazón privada
6828965264297239528 Anyone can see this video Calquera pode ver o vídeo
1425933035739773115 Only users of this instance can see this video Só as usuarias desta instancia poden ver o vídeo
5210096066382592800 Video to import updated. Actualizado o vídeo a importar.
3284171506518522275 Your video was uploaded to your account and is private. O vídeo subeuse á túa conta e é privado.
5699822024600815733 But associated data (tags, description...) will be lost, are you sure you want to leave this page? Pero os datos asociados (etiquetas, descrición...) perderanse, queres saír igualmente desta páxina?
1219739004043110649 Your video is not uploaded yet, are you sure you want to leave this page? O vídeo aínda non se subiu, desexas realmente saír desta páxina?
6932865105766151309 Upload Subir
8278735427925094503 Upload <x id="PH"/> Subir <x id="PH"/>
5981816353437801748 Video published. Vídeo publicado.
764164089183618119 You have unsaved changes! If you leave, your changes will be lost. Tes cambios sen gardar! Se saes perderás os cambios.
8306050839443016954 Video updated. Vídeo actualizado.
5512208811126492983 Report comment Denunciar comentario
6775540171466219199 Stop autoplaying next video Non reproducir automáticamente o seguinte vídeo
5149234672404299151 Autoplay next video Reprodución automática do seg. vídeo
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Deter a reprodución en bucle
1599585307037758139 Loop playlist videos Reproduce en bucle a lista
3704292036525161260 Placeholder image Imaxe como marcador
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Este vídeo non está dispoñible na túa instancia. Queres ser redirixida á instancia orixinal: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Redirección
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Este vídeo contén contido explicito ou adulto. Tes certeza de querer velo?
3937119019020041049 Mature or explicit content Contido explícito ou adulto
1755474755114288376 Up Next A seguir
2159130950882492111 Cancel Cancelar

Loading…

User avatar XoseM

Translation changed

PeerTube / angularGalician

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8278735427925094503
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gl-ES.xlf, string 1875