Translation

7873395933409147217
English
Key English Galician Actions
6990204431018013063 Please describe the issue... Describe o problema...
5201790281220738609 Search playlists Buscar listas
6056859576122955708 Create a private playlist Crear lista privada
2409672154570643758 Display name Mostrar nome
2193037168694505715 Short text to tell people how they can support the channel (membership platform...).<br /><br /> When a video is uploaded in this channel, the video support field will be automatically filled by this text. Texto curto para dicirlle á audiencia de que xeito poden apoiar a canle (plataforma de membresía...).<br /><br /> Cando se sube un vídeo a esta canle, o campo de apoio completarase automáticamente con este texto.
6438815964972582865 The following link contains a private token and should not be shared with anyone. A seguinte ligazón contén un token privado e non deberías compartilo con ninguén.
7513076467032912668 Format Formato
7385834259346199883 Video stream Fluxo de vídeo
5496771215105419189 Audio stream Fluxo de audio
6316149158173629264 Direct download Descarga directa
5910455707959454672 Torrent (.torrent file) Torrent (ficheiro .torrent)
5830517253429165613 Advanced Avanzado
4493457595110310369 Simple Simple
1006562256968398209 video vídeo
6995024616159044376 Your video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>) Este vídeo fai que superes a túa cota de vídeo (tamaño do vídeo: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, cota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>)
7873395933409147217 Your daily video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>) Con este vídeo superas a túa cota diaria de vídeo (tamaño do vídeo: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, cota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>)
5235042777215655908 subtitles subtítulos
6325096236207614377 Reason... Razón...
1781854282711822539 Mute to also hide videos/comments Acalar para agochar tamén vídeos/comentarios
2330577642930707695 Cancel Cancelar
935187492052582731 Submit Enviar
8343217707114977013 The contact form is not enabled on this instance. Non está activado o formulario de contacto nesta instancia.
5108124319304980502 Report video "<x id="INTERPOLATION"/>" Denuncia o vídeo "<x id="INTERPOLATION"/>"
5471125870639393916 What is the issue? Cal é problema?
2466846716878254816 Element <x id="PH" equiv-text="param"/> not found Non se atopa o elemento <x id="PH" equiv-text="param"/>
7539427273132299890 Unlisted Non listado
3686284950598311784 Private Privado
7688104409544625220 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 view} other {<x id="INTERPOLATION"/> views}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 visualización} other {<x id="INTERPOLATION"/> visualizacións}}
8562063050145802350 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 viewer} other {<x id="INTERPOLATION"/> viewers}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 espectadora} other {<x id="INTERPOLATION"/> espectadoras}}
3267631941074558910 Cannot fetch information of this remote account Non se puido obter a información desta conta remota
9081463435738465430 Blocked Bloqueado

Loading…

User avatar XoseM

Translation changed

PeerTube / angularGalician

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
Quota Cota PeerTube

espazo en disco dispoñible, asignado, restante,...

String information

Key
7873395933409147217
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gl-ES.xlf, string 85