Translation

1289115499993408300
English
Key English Gaelic Actions
8823680466537853782 Do you really want to reject {count, plural, =1 {<x id="followerName"/> follow request?} other {<x id="count"/> follow requests?}} Do you really want to reject {count, plural, =1 {<x id="followerName"/> follow request?} other {<x id="count"/> follow requests?}}
4955506044513787741 Do you really want to reject these follow requests? Do you really want to reject these follow requests?
7182104881582756649 Rejected {count, plural, =1 {<x id="followerName"/> follow request} other {<x id="count"/> follow requests}} Rejected {count, plural, =1 {<x id="followerName"/> follow request} other {<x id="count"/> follow requests}}
9188906783046017162 Follow requests rejected Follow requests rejected
4309656190692990192 Deleted followers will be able to send again a follow request. Deleted followers will be able to send again a follow request.
4187075675930483010 Do you really want to delete {count, plural, =1 {<x id="followerName"/> follow request?} other {<x id="count"/> follow requests?}} Do you really want to delete {count, plural, =1 {<x id="followerName"/> follow request?} other {<x id="count"/> follow requests?}}
320661315515678647 Do you really want to delete these follow requests? Do you really want to delete these follow requests?
805843790553313750 Removed {count, plural, =1 {<x id="followerName"/> follow request} other {<x id="count"/> follow requests}} Removed {count, plural, =1 {<x id="followerName"/> follow request} other {<x id="count"/> follow requests}}
4586043076686454232 Follow requests removed Follow requests removed
6018246591673612412 Follow Lean air
3596798855644241001 1 host (without "http://"), account handle or channel handle per line Cuir gach òstair (às aonais “http://”), làimhsichear cunntais no làimhsichear seanail air loidhne fa leth
2740793005745065895 <x id="PH"/> is not valid Chan eil <x id="PH"/> dligheach
2355066641781598196 Follow request(s) sent! Chaidh iarrtas(an) leantainn a chur!
3459358413436264734 Your instance subscriptions Na fo-sgrìobhaidhean agad air ionstansan
9160510009013134726 Unfollow Na lean tuilleadh
1289115499993408300 You are not following {count, plural, =1 {<x id="entryName"/> anymore.} other {these <x id="count"/> entries anymore.}} You are not following {count, plural, =1 {<x id="entryName"/> anymore.} other {these <x id="count"/> entries anymore.}}
7233230413667661414 You are not following them anymore. You are not following them anymore.
397182597341363053 Redundancy Gun anabarrachd
2593763089859685916 enabled an comas
8444272719785117681 disabled à comas
135214224090612796 Redundancy for <x id="PH"/> is <x id="PH_1"/> Is <x id="PH_1"/> an anabarrachd air <x id="PH"/>
5875705095657098468 Do you really want to remove this video redundancy? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an anabarrachd videothan seo a thoirt air falbh?
9098272570113000349 Remove redundancy Thoir an anabarrachd air falbh
6537102123107780785 Video redundancies removed! Chaidh anabarrachdan video a thoirt air falbh!
8639315630141911544 Account <x id="PH"/> unmuted by your instance. Chan eil an t-ionstans agad a’ mùchadh an cunntas <x id="PH"/> tuilleadh.
3371601176452094961 Instance <x id="PH"/> unmuted by your instance. Chan eil an t-ionstans agad a’ mùchadh an t-ionstans <x id="PH"/> tuilleadh.
3096398988891996621 Instance <x id="PH"/> muted by your instance. Chaidh an t-ionstans <x id="PH"/> a mhùchadh leis an ionstans agad.
2393853062458645999 Comment updated. Chaidh beachd ùrachadh.
149121389669248117 Violent or Repulsive Ainneartach no sgreataidh
2493388551376623687 Hateful or Abusive Fuathach no droch-dhìolach
5124757565683866220 Spam or Misleading Spama no foill

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularGaelic

3 days ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1289115499993408300
Flags
xml-text
String age
3 days ago
Source string age
3 days ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1348