Translation

9209781328340965816
English
Key English Gaelic Actions
4817080330698362530 Markdown Emoji List Liosta Markdown nan Emoji
3572897237443938692 Highlighted comment Beachd soillsichte
4502286564339177240 Reply Freagairt
2447932355167015019 This comment has been deleted Chaidh am beachd seo a sguabadh às
9031514421077169181 Video redundancies Anabarrachdan video
3516494528184217808 1 host (without "http://") per line Cuir gach òstair (às aonais “http://”) air loidhne fa leth
7651712714082200084 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the comment origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Thèid do ghearan a chuir dha na maoir aig <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> ’S a shìneadh air adhart gu tùs a’ bheachd (<x id="INTERPOLATION_1"/>) cuideachd<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
658727060940996385 Renewing the token will disallow previously configured clients from retrieving the feed until they use the new token. Proceed? Ma dh’ath-nuadhaicheas tu an tòcan, chan fhaod cliantan a chaidh a rèiteachadh cheana an t-inbhir fhaighinn mus cleachd iad an tòcan ùr. A bheil thu airson leantainn air adhart?
3029923402309610616 Token renewed. Update your client configuration accordingly. Chaidh an tòcan ath-nuadhachadh. Ùraich rèiteachadh a’ chliant agad dha rèir.
5302915360176176604 SUBSCRIPTION FEED INBHIR FO-SGRÌOBHAIDH
2645809032917283525 Use third-party feed aggregators to retrieve the list of videos from channels you subscribed to. Cleachd trusaichean inbhirean threas-phàrtaidhean airson liosta nam videothan fhaighinn o na seanailean air an d’ fhuair thu fo-sgrìobhadh.
7944777648309302794 Feed URL URL an inbhir
6086365181226161548 Feed Token Tòcan an inbhir
6492684506192237359 ⚠️ Never share your feed token with anyone. ⚠️ Na co-roinn tòcan an inbhir agad le duine sam bith eile.
270726559962362501 Renew token Ath-nuadhaich an tòcan
9209781328340965816 Filter... Criathraich…
4965562695253171955 Clear filter Clear filter
4266779970063047572 Video/Comment/Account Video/Beachd/Cunntas
8040881171107393560 ID ID
5911214550882917183 State Staid
2092225601747599163 Created <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Air a chruthachadh <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
8898602327647937914 Open actor page in a new tab Fosgail duilleag an actair ann an taba ùr
7317290694079257887 Accepted Air a ghabhail ris
4416413576346763682 Pending Ri lèirmheasadh
4188654437346976139 Rejected Rejected
8905995985388209337 Accept Gabh ris
8415175881466057254 Refuse Diùlt
6961112234462008319 No follower found matching current filters. Cha deach neach-leantainn a lorg a fhreagras ris na criathragan làithreach.
2117404838551056159 Your instance doesn't have any follower. Chan eil neach sam bith a’ leantainn air an ionstans agad.
2845798909207198924 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> followers A’ sealltainn <x id="INTERPOLATION"/> gu <x id="INTERPOLATION_1"/> à <x id="INTERPOLATION_2"/> luchd-leantainn
6571718060636962350 Redundancy allowed <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Tha anabarrachd ceadaichte <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
9209781328340965816
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 609