Translation

8203367621031610680
English
Key English Gaelic Actions
7766488542631150871 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No videos} =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil video ann} =1 {1 video} one {<x id="INTERPOLATION"/> video} two {<x id="INTERPOLATION"/> video} few {<x id="INTERPOLATION"/> videothan} other {<x id="INTERPOLATION"/> video} }
7152797255397280410 Do you really want to delete <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/>? It will delete <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> videos uploaded in this channel, and you will not be able to create another channel with the same name (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>)! A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/> a sguabadh às?Sguabaidh seo às <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> video(than) a chaidh a luchdadh suas dhan t-seanail seo ’s chan urrainn dhut seanail eile air a bheil an t-aon ainm (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>) a chruthachadh!
4433306639366959484 Please type the name of the video channel (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) to confirm Sgrìobh ainm na seanail video (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) gus a dhearbhadh
3428015997161360357 NEW CHANNEL SEANAIL ÙR
7828153032795614080 See this video channel Seall an seanail video seo
6591746065516872491 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No subscribers} =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {No subscribers} =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}}
1545109431751219382 This channel doesn't have any videos. Chan eil video aig an t-seanail seo.
2705478076887104088 SHOW THIS CHANNEL &gt; SEALL AN T-SEANAIL SEO &gt;
4088311569349098646 Stats Stadastaireachd
4068658588793749132 This channel does not have playlists. Chan eil liosta-chluich aig an t-seanail seo.
5066829276646988805 PeerTube PeerTube
1415060111017347427 Network Lìonra
3701439542279610547 Follows A’ leantainn air
400578776928464905 Follower instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>) Ionstansan a tha a’ leantainn air (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>)
2081837971167498893 Following instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>) A’ leantainn air ionstansan (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>)
8203367621031610680 Your name D’ ainm
1769661379068269645 Your email Am post-d agad
9127604588498960753 Subject Cuspair
1391056849737890767 Your message An teachdaireachd agad
3174354408404578867 About <x id="INTERPOLATION"/> Mu <x id="INTERPOLATION"/>
8525213662266893834 Contact us Fios thugainn
19872047295276660 This instance is dedicated to sensitive/NSFW content. Tha an t-ionstans seo ag amas air susbaint fhrionasach/do dh’inbhich a-mhàin.
1970848297295860531 ADMINISTRATORS &amp; SUSTAINABILITY RIANAIREAN ⁊ SO-SHEASMHACHD
6741838149332998818 Who we are Cò sinne
4722135551130122302 Why we created this instance Carson a chruthaich sinn an t-ionstans seo
6434467346812189214 How long we plan to maintain this instance Dè cho fada ’s a tha sinn an dùil gun glèidh sinn an t-ionstans seo
8765504394950427814 How we will pay for keeping our instance running Mar a phàigheas sinn airson an ionstans againn a’ cumail a’ dol
7707185552909365717 INFORMATION FIOSRACHADH
8685905644837116382 MODERATION MAORSAINNEACHD
9178042134345945115 OTHER INFORMATION FIOSRACHADH EILE
4281738631669138686 Hardware information Fiosrachadh mun bhathar-chruaidh

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8203367621031610680
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1162