Translation

4579496777570550463
English
Key English Gaelic
4343589211916204486 New comment on your video Tha beachd ùr ris a’ video agad
7130088765428829942 New abuse Gearan ùr mu mhì-ghnàthachadh
5618790697446401830 An automatically blocked video is awaiting review An automatically blocked video is awaiting review
5671547068905553663 One of your video is blocked/unblocked Chaidh video agad a bhacadh no a dhì-bhacadh
1158912204255103651 Video published (after transcoding/scheduled update) Chaidh a’ video fhoillseachadh (as dèidh tar-chòdachadh no ùrachadh air an sgeildeal)
3809414664640924954 Video import finished Tha ion-phortadh a’ video deiseil
3268838889659873892 A new user registered on your instance Tha cleachdaiche ùr air clàradh air an ionstans agad
7373104725413001009 You or your channel(s) has a new follower Tha cuideigin ùr a’ leantainn ort no air seanail no dhà agad
5315689532659759332 Someone mentioned you in video comments Thug cuideigin iomradh ort ann am beachdan video
2018794201569157817 Your instance has a new follower Tha neach-leantainn ùr aig an ionstans agad
773085434165307906 Your instance automatically followed another instance Thòisich an t-ionstans agad air leantainn air ionstans eile gu fèin-obrachail
900099988467638766 An abuse report received a new message Fhuair gearan mu mhì-ghnàthachadh teachdaireachd ùr
2326816287669585542 One of your abuse reports has been accepted or rejected by moderators Chaidh gabhail ri gearan a rinn tu mu mhì-ghnàthachadh no a dhiùltadh leis na maoir
2764971902180889905 A new PeerTube version is available Tha tionndadh ùr de PheerTube ri fhaighinn
2560339336098442670 One of your plugin/theme has a new available version Tha tionndadh ùr de phlugan/ùrlar ri fhaighinn
4579496777570550463 Social Social
1852164487280647902 Your videos Your videos
5095562193296630034 Preferences saved Chaidh na roghainnean a shàbhaladh
4967231969832964676 Profile updated. Chaidh a’ phròifil ùrachadh.
6721822899525405039 People can find you using @<x id="INTERPOLATION" equiv-text="sing @{{ user.usern"/>@<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="me }}@{{ instanceH"/> ’S urrainn do dhaoine do lorg le @<x id="INTERPOLATION" equiv-text="sing @{{ user.usern"/>@<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="me }}@{{ instanceH"/>
3525866160632851851 Avatar changed. Chaidh an t-avatar atharrachadh.
8920809083620698740 avatar avatar
2775050991871557896 Avatar deleted. Chaidh an t-avatar a sguabadh às.
1233062525939746039 Unknown language Cànan nach aithne dhuinn
3761504852202418603 Too many languages are enabled. Please enable them all or stay below 20 enabled languages. Chaidh cus chànanan a chur an comas. Cuir iad uile an comas no tagh nas lugha na 20 cànan.
3960396487495291449 Video settings updated. Chaidh roghainnean a’ video ùrachadh.
3326446048041727269 Display/Video settings updated. Chaidh na roghainnean taisbeanaidh / a video ùrachadh.
1137937154872046253 Video channel <x id="PH"/> created. Chaidh seanail video <x id="PH"/> a chruthachadh.
8723777130353305761 This name already exists on this instance. Tha an t-ainm seo ann air an ionstans seo mu thràth.
7589345916094713536 Video channel <x id="PH"/> updated. Chaidh seanail video <x id="PH"/> ùrachadh.
8407755843502300957 Banner changed. Chaidh a’ bhratach atharrachadh.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4579496777570550463
Flags
xml-text
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1389