Translation

5235042777215655908
English
Key English Gaelic
5201790281220738609 Search playlists Lorg sna liostaichean-cluich
6056859576122955708 Create a private playlist Cruthaich liosta-chluich phrìobhaideach ùr
2409672154570643758 Display name Ainm-taisbeanaidh
2193037168694505715 Short text to tell people how they can support the channel (membership platform...).<br /><br /> When a video is uploaded in this channel, the video support field will be automatically filled by this text. Teacsa goirid a dh’innseas ciamar as urrainnear taic a chur ris an t-seanail (ùrlar ballrachd…).<br /><br /> Nuair thèid video a luchdadh suas san t-seanail seo, thèid raon taice a’ video a lìonadh leis an teacsa seo gu fèin-obrachail.
6438815964972582865 The following link contains a private token and should not be shared with anyone. Tha tòcan prìobhaideach am broinn a’ cheangail a leanas agus cha bu chòir dhut a cho-roinneadh le duine sam bith.
7513076467032912668 Format Fòrmat
7385834259346199883 Video stream Sruth video
5496771215105419189 Audio stream Sruth fuaime
6316149158173629264 Direct download Luchdadh a-nuas dìreach
5910455707959454672 Torrent (.torrent file) Torrent (faidhle .torrent)
5830517253429165613 Advanced Adhartach
4493457595110310369 Simple Sìmplidh
1006562256968398209 video video
6995024616159044376 Your video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>) Chaidh thu thar cuota nam videothan agad leis a’ video seo (meud a’ video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, ’ga chleachdadh: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, cuota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>)
7873395933409147217 Your daily video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>) Bheir a’ video seo thar cuota làitheil nam videothan agad thu (meud a’ video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, ’ga chleachdadh: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, cuota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>)
5235042777215655908 subtitles fo-thiotalan
6325096236207614377 Reason... Adhbhar…
2330577642930707695 Cancel Sguir dheth
935187492052582731 Submit Cuir a-null
8343217707114977013 The contact form is not enabled on this instance. Chan eil am foirm “Fios thugainn” an comas air an ionstans seo.
5108124319304980502 Report video "<x id="INTERPOLATION"/>" Dèan gearan mun video “<x id="INTERPOLATION"/>”
5471125870639393916 What is the issue? Dè an trioblaid?
2466846716878254816 Element <x id="PH" equiv-text="param"/> not found Cha deach an eileamaid <x id="PH" equiv-text="param"/> a lorg
7539427273132299890 Unlisted Falaichte o liostaichean
3686284950598311784 Private Prìobhaideach
7688104409544625220 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 view} other {<x id="INTERPOLATION"/> views}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Cha deach coimhead air} =1 {Choimhead 1 air} one {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} two {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} few {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} other {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} }
8562063050145802350 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 viewer} other {<x id="INTERPOLATION"/> viewers}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eilear a’ coimhead air} =1 {Tha 1 a’ coimhead air} one {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} two {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} few {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} other {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} }
3267631941074558910 Cannot fetch information of this remote account Cha d’ fhuair sinn fiosrachadh mun chunntas chèin seo
9081463435738465430 Blocked ’Ga bhacadh
870586304593427318 Are you sure you want to delete these <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na videothan seo a sguabadh às (<x id="PH" equiv-text="videos.length"/>)?
6630644917521475697 Deleted <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos. Chaidh videothan a sguabadh às (<x id="PH" equiv-text="videos.length"/>).

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 3 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 3 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 4 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5235042777215655908
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 85