Translation

6410650387447929805
English
Key English Gaelic Actions
5743050350352753869 To fix it: Gus seo a chàradh:
1285026053775066761 Check the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> configuration key Thoir sùil air an iuchair rèiteachaidh <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/>
7014275542536964627 If you run PeerTube using Docker, check you run the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> with <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (see <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>issue 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>) Ma tha thu a’ ruith PeerTube le Docker, dearbh gun ruith thu an <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> le <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (faic <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>buga 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>)
7591870443991978948 Last week An t-seachdain seo chaidh
4981709795568846080 Last day An latha seo chaidh
9178360613965745088 Last hour An uair a thìde seo chaidh
3164845764519833078 debug dì-bhugachadh
4279081882680795350 info fiosrachadh
3379167598974960777 warning rabhadh
8772116786769251214 error mearachd
3422890808980876594 Debug Dì-bhugachadh
314315645942131479 Info Fiosrachadh
4116911651502837995 Files Faidhlichean
4767765747214995164 Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/> Air fhoillseachadh <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6759205696902713848 Warning Rabhadh
6410650387447929805 Light/Orange or Dark Light/Orange or Dark
1519954996184640001 Error Mearachd
5076187961693950167 Standard logs Logaichean àbhaisteach
4737341634746310376 Audit logs Logaichean sgrùdaidh
1886888801485703107 User <x id="PH"/> created. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> a chruthachadh.
8286337167859377104 Create user Cruthaich cleachdaiche
7098180453085889026 Blocked videos Videothan bacte
7805059636749367886 Muted instances Ionstansan mùchte
5974506725502681113 Password changed for user <x id="PH"/>. Chaidh facal-faire a’ chleachdaiche <x id="PH"/> atharrachadh.
149953821752893163 Update user password Ùraich facal-faire a’ chleachdaiche
780323526182667308 User <x id="PH"/> updated. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> ùrachadh.
1349763489797682899 Update user Ùraich an cleachdaiche
8819563010322372715 An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>. Chaidh post-d a dh’iarras ath-shuidheachadh an fhacail-fhaire a chur gu <x id="PH"/>.
7483807629538115183 Users list Liosta nan cleachdaichean
1525334987774465166 Create a user Cruthaich cleachdaiche
5552039423287890133 Update a user Ùraich cleachdaiche

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularGaelic

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6410650387447929805
Flags
xml-text
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1432