Translation

5618790697446401830
English
Key English Gaelic
3183245287221165928 Ownership accepted Chaidh gabhail ris an t-sealbh
6012072687166259654 Please check your emails to verify your new email. Thoir sùil air a’ phost-d agad airson am post-d ùr agad a dhearbhadh.
6585766371605707311 Email updated. Chaidh am post-d ùrachadh.
8553059323353586765 Your current email is <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>. It is never shown to the public. Is <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> am post-d làithreach agad. Cha dèid a shealltainn gu poblach idir.
853586874765134886 You current password is invalid. Chan eil am facal-faire làithreach agad dligheach.
6159571046971090595 Password updated. Chaidh am facal-faire ùrachadh.
5179099584732142331 Are you sure you want to delete your account? This will delete all your data, including channels, videos and comments. Content cached by other servers and other third-parties might make longer to be deleted. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an cunntas agad a sguabadh às? Sguabaidh seo às an dàta uile agad, a’ gabhail a-staigh seanailean, videothan ’s beachdan. Dh’fhaoidte gun doir e beagan nas fhaide mus bi an t-susbaint a tha ann an tasgadain fhrithealaichean eile is threas-phàrtaidhean eile air a sguabadh às.
6897292459203320054 Type your username to confirm Cuir a-steach an t-ainm-cleachdaiche agad gus a dhearbhadh
3122895472333547524 Delete your account Sguab às an cunntas agad
2520605306994744004 Delete my account Sguab às an cunntas agam
3902597758945766483 Your account is deleted. Chaidh an cunntas agad a sguabadh às.
4776289814033837037 Interface settings updated. Chaidh roghainnean na h-eadar-aghaidh ùrachadh.
77907918814566205 New video from your subscriptions Video ùr o na fo-sgrìobhaidhean agad
4343589211916204486 New comment on your video Tha beachd ùr ris a’ video agad
7130088765428829942 New abuse Gearan ùr mu mhì-ghnàthachadh
5618790697446401830 An automatically blocked video is awaiting review An automatically blocked video is awaiting review
5671547068905553663 One of your video is blocked/unblocked Chaidh video agad a bhacadh no a dhì-bhacadh
1158912204255103651 Video published (after transcoding/scheduled update) Chaidh a’ video fhoillseachadh (as dèidh tar-chòdachadh no ùrachadh air an sgeildeal)
3809414664640924954 Video import finished Tha ion-phortadh a’ video deiseil
3268838889659873892 A new user registered on your instance Tha cleachdaiche ùr air clàradh air an ionstans agad
7373104725413001009 You or your channel(s) has a new follower Tha cuideigin ùr a’ leantainn ort no air seanail no dhà agad
5315689532659759332 Someone mentioned you in video comments Thug cuideigin iomradh ort ann am beachdan video
2018794201569157817 Your instance has a new follower Tha neach-leantainn ùr aig an ionstans agad
773085434165307906 Your instance automatically followed another instance Thòisich an t-ionstans agad air leantainn air ionstans eile gu fèin-obrachail
900099988467638766 An abuse report received a new message Fhuair gearan mu mhì-ghnàthachadh teachdaireachd ùr
2326816287669585542 One of your abuse reports has been accepted or rejected by moderators Chaidh gabhail ri gearan a rinn tu mu mhì-ghnàthachadh no a dhiùltadh leis na maoir
2764971902180889905 A new PeerTube version is available Tha tionndadh ùr de PheerTube ri fhaighinn
2560339336098442670 One of your plugin/theme has a new available version Tha tionndadh ùr de phlugan/ùrlar ri fhaighinn
4579496777570550463 Social Social
1852164487280647902 Your videos Your videos
5095562193296630034 Preferences saved Chaidh na roghainnean a shàbhaladh

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5618790697446401830
Flags
xml-text
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1374