Translation

8564701209009684429
English
Key English Gaelic Actions
1349763489797682899 Update user Ùraich an cleachdaiche
8819563010322372715 An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>. Chaidh post-d a dh’iarras ath-shuidheachadh an fhacail-fhaire a chur gu <x id="PH"/>.
7483807629538115183 Users list Liosta nan cleachdaichean
1525334987774465166 Create a user Cruthaich cleachdaiche
5552039423287890133 Update a user Ùraich cleachdaiche
2005509140164856243 Video type Seòrsa a’ video
1878553503929537171 VOD Air iarrtas
8610504659433544583 Live Beò
545237611115823456 Video files Faidhlichean video
5876109550513228304 With WebTorrent Le WebTorrent
9036202975131076885 Without WebTorrent Gun WebTorrent
7468888924775619361 With HLS Le HLS
5489331826268601489 Without HLS Gun HLS
7091163288887549392 Videos scope Farsaingeachd a’ video
1144415254281227966 Remote videos Videothan cèine
8564701209009684429 Federation Co-nasgadh
3767259920053407667 Videos will be deleted, comments will be tombstoned. Thèid na videothan a sguabadh às agus comharra sguabaidh às a chur ris na beachdan.
4209525355702493436 Ban Toirmisg
3855396975723886053 User won't be able to login anymore, but videos and comments will be kept as is. Chan urrainn dhan chleachdaiche clàradh a-steach tuilleadh ach thèid na videothan is beachdan a chumail mar a tha iad.
4451482225013335720 Unban Dì-thoirmeasg
7210277223053877333 Set Email as Verified Suidhich gun deach am post-d a dhearbhadh
4207916966377787111 Created Air a chruthachadh
8140268298586972139 Daily quota Cuota làitheil
7910076708497708162 Last login An clàradh a-steach mu dheireadh
3403978719736970622 You cannot ban root. Chan urrainn dhut root a thoirmeasg.
4884272193574287483 Do you really want to unban <x id="PH"/> users? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH"/> luchd-cleachdaidh a dhì-thoirmeasg?
8712248120167780385 <x id="PH"/> users unbanned. Chaidh <x id="PH"/> luchd-cleachdaidh a dhì-thoirmeasg.
5325873477837320044 You cannot delete root. Chan urrainn dhut root a sguabadh às.
4086135983283545219 If you remove these users, you will not be able to create others with the same username! Ma bheir thu air falbh na cleachdaichean seo, chan urrainn dhut feadhainn eile air a bheil an aon ainm a chruthachadh an uairsin!
7166936623843420016 <x id="PH"/> users deleted. Chaidh <x id="PH"/> luchd-cleachdaidh a sguabadh às.
8360664597512051242 <x id="PH"/> users email set as verified. Chaidh comharrachadh gun deach na puist-d aig <x id="PH"/> luchd-cleachdaidh a dhearbhadh.

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8564701209009684429
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1378