Translation

1970848297295860531
English
Key English Gaelic Actions
2705478076887104088 SHOW THIS CHANNEL > SEALL AN T-SEANAIL SEO >
4088311569349098646 Stats Stadastaireachd
4068658588793749132 This channel does not have playlists. Chan eil liosta-chluich aig an t-seanail seo.
5066829276646988805 PeerTube PeerTube
1415060111017347427 Network Lìonra
3701439542279610547 Follows A’ leantainn air
400578776928464905 Follower instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>) Ionstansan a tha a’ leantainn air (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>)
2081837971167498893 Following instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>) A’ leantainn air ionstansan (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>)
8203367621031610680 Your name D’ ainm
1769661379068269645 Your email Am post-d agad
9127604588498960753 Subject Cuspair
1391056849737890767 Your message An teachdaireachd agad
3174354408404578867 About <x id="INTERPOLATION"/> Mu <x id="INTERPOLATION"/>
8525213662266893834 Contact us Fios thugainn
19872047295276660 This instance is dedicated to sensitive/NSFW content. Tha an t-ionstans seo ag amas air susbaint fhrionasach/do dh’inbhich a-mhàin.
1970848297295860531 ADMINISTRATORS &amp; SUSTAINABILITY RIANAIREAN ⁊ SO-SHEASMHACHD
6741838149332998818 Who we are Cò sinne
4722135551130122302 Why we created this instance Carson a chruthaich sinn an t-ionstans seo
6434467346812189214 How long we plan to maintain this instance Dè cho fada ’s a tha sinn an dùil gun glèidh sinn an t-ionstans seo
8765504394950427814 How we will pay for keeping our instance running Mar a phàigheas sinn airson an ionstans againn a’ cumail a’ dol
7707185552909365717 INFORMATION FIOSRACHADH
8685905644837116382 MODERATION MAORSAINNEACHD
9178042134345945115 OTHER INFORMATION FIOSRACHADH EILE
4281738631669138686 Hardware information Fiosrachadh mun bhathar-chruaidh
273909283347871 FEATURES GLEUSAN
8495040351808033345 Features found on this instance Gleusan an ionstans seo
8932880935037645502 STATISTICS STADASTAIREACHD
1161141363959659794 PeerTube is a self-hosted ActivityPub-federated video streaming platform using P2P directly in your web browser. ’S e ùrlar sruthaidh video a th’ ann am PeerTube as urrainn dhut fhèin òstadh ’s a tha co-naisgte le ActivityPub ’s a chleachdas P2P sa bhrabhsair-lìn fhèin.
135286612733607700 It is free and open-source software, under <x id="START_LINK"/>AGPLv3 licence<x id="CLOSE_LINK"/>. ’S e bathar-bog saor le bun-tùs fosgailte fo <x id="START_LINK"/>cheadachas AGPLv3<x id="CLOSE_LINK"/> a th’ ann.
7257048945916143687 For more information, please visit <x id="START_LINK"/>joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>. Airson barrachd fiosrachaidh, tadhail air <x id="START_LINK"/>joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>.
8205344394429673413 Use PeerTube documentation Docamaideadh PeerTube dhan luchd-chleachdaich

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1970848297295860531
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1139