Translation

5974506725502681113
English
Key English Gaelic Actions
3379167598974960777 warning rabhadh
8772116786769251214 error mearachd
3422890808980876594 Debug Dì-bhugachadh
314315645942131479 Info Fiosrachadh
4116911651502837995 Files Faidhlichean
4767765747214995164 Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/> Air fhoillseachadh <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6759205696902713848 Warning Rabhadh
6410650387447929805 Light/Orange or Dark Light/Orange or Dark
1519954996184640001 Error Mearachd
5076187961693950167 Standard logs Logaichean àbhaisteach
4737341634746310376 Audit logs Logaichean sgrùdaidh
1886888801485703107 User <x id="PH"/> created. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> a chruthachadh.
8286337167859377104 Create user Cruthaich cleachdaiche
7098180453085889026 Blocked videos Videothan bacte
7805059636749367886 Muted instances Ionstansan mùchte
5974506725502681113 Password changed for user <x id="PH"/>. Chaidh facal-faire a’ chleachdaiche <x id="PH"/> atharrachadh.
149953821752893163 Update user password Ùraich facal-faire a’ chleachdaiche
780323526182667308 User <x id="PH"/> updated. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> ùrachadh.
1349763489797682899 Update user Ùraich an cleachdaiche
8819563010322372715 An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>. Chaidh post-d a dh’iarras ath-shuidheachadh an fhacail-fhaire a chur gu <x id="PH"/>.
7483807629538115183 Users list Liosta nan cleachdaichean
1525334987774465166 Create a user Cruthaich cleachdaiche
5552039423287890133 Update a user Ùraich cleachdaiche
2005509140164856243 Video type Seòrsa a’ video
1878553503929537171 VOD Air iarrtas
8610504659433544583 Live Beò
545237611115823456 Video files Faidhlichean video
5876109550513228304 With WebTorrent Le WebTorrent
9036202975131076885 Without WebTorrent Gun WebTorrent
7468888924775619361 With HLS Le HLS
5489331826268601489 Without HLS Gun HLS

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5974506725502681113
Flags
xml-text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1441