Translation

4572885137800697555
English
Key English Gaelic Actions
7299658893351817136 Unique viewers Unique viewers
3030338154442300172 Created <x id="ICU" xid="498463490165953744" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 playlist} other {{{ pagination.totalItems }} playlists}}"/> Chaidh <x id="ICU" xid="498463490165953744" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 liosta-chluich} one {{{ pagination.totalItems }} liosta-chluich} two {{{ pagination.totalItems }} liosta-chluich} few {{{ pagination.totalItems }} liostaichean-cluich} other {{{ pagination.totalItems }} liosta-chluich}}"/> a chruthachadh
3505845886770923767 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 playlist} other {<x id="INTERPOLATION"/> playlists}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil liosta-chluich ann} =1 {1 bheachd} one {<x id="INTERPOLATION"/> liosta-chluich} two {<x id="INTERPOLATION"/> liosta-chluich} few {<x id="INTERPOLATION"/> liostaichean-cluich} other {<x id="INTERPOLATION"/> liosta-chluich} }
8746826171043347689 Verify account email confirmation Dearbhadh puist-d air a’ chunntas
5705969545943613067 Email updated. Chaidh am post-d ùrachadh.
5321335688371682440 An error occurred. Thachair mearachd.
9128669621822125729 Video channel videos Videothan na seanail
3193822049276963401 Video channel playlists Liostaichean-cluich na seanail
1949999959792821767 Manage channel Stiùirich an t-seanail
4302331889176439801 Request email for account verification Iarr post-d airson dearbhadh a’ chunntais
4027779086550572813 Send verification email Cuir post-d dearbhaidh
8610022770999239699 This instance does not require email verification. Chan iarr an t-ionstans seo dearbhadh air a’ phost-d.
248731258067914565 Verify account via email Dearbh an cunntas air a’ phost-d
9197112111252826229 Ask to send an email to verify you account Iarr gun dèid post-d a chur thugad airson an cunntas agad a dhearbhadh
2999492056553212422 Banned Air a thoirmeasg
4572885137800697555 Instance muted Ionstans air a mhùchadh
302022805144581075 Muted by your instance Air a mhùchadh leis an ionstans agad
6860866645734090311 Instance muted by your instance Chaidh an ionstans a mhùchadh leis an ionstans agad
8661266239199665830 Copy account handle Dèan lethbhreac de làimhsichear a’ chunntais
3061133792040537550 Show the complete description Seall an tuairisgeul slàn
9098920722959201547 Show more... Seall barrachd dheth…
6808894347744915561 Manage account Stiùirich an cunntas
1311667768861466464 Search account videos Lorg ann am videothan a’ chunntais
5512878593724620692 CHANNELS SEANAILEAN
3666829335406793239 This account does not have channels. Chan eil seanail aig a’ chunntas seo.
403587185492002456 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 fho-sgrìobhaiche} one {<x id="INTERPOLATION"/> fho-sgrìobhaiche} two {<x id="INTERPOLATION"/> fho-sgrìobhaiche} few {<x id="INTERPOLATION"/> fo-sgrìobhaiche} other {<x id="INTERPOLATION"/> fo-sgrìobhaiche}}
3068011377000255023 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 videos} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil video ann} =1 {1 video} one {<x id="INTERPOLATION"/> video} two {<x id="INTERPOLATION"/> video} few {<x id="INTERPOLATION"/> videothan} other {<x id="INTERPOLATION"/> video}}
8856905278208146821 <x id="ICU" xid="8553183884518584864" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =1 {1 videos} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} videos}}"/> <x id="ICU" xid="8553183884518584864" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =1 {1 video} one {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} video} two {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} video} few {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} videothan} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} video}}"/>
4071627711041975501 Show this channel Seall an t-seanail seo
7766488542631150871 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No videos} =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil video ann} =1 {1 video} one {<x id="INTERPOLATION"/> video} two {<x id="INTERPOLATION"/> video} few {<x id="INTERPOLATION"/> videothan} other {<x id="INTERPOLATION"/> video} }
7152797255397280410 Do you really want to delete <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/>? It will delete <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> videos uploaded in this channel, and you will not be able to create another channel with the same name (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>)! A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/> a sguabadh às?Sguabaidh seo às <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> video(than) a chaidh a luchdadh suas dhan t-seanail seo ’s chan urrainn dhut seanail eile air a bheil an t-aon ainm (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>) a chruthachadh!

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4572885137800697555
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1066