Translation

4737341634746310376
English
Key English Gaelic Actions
7591870443991978948 Last week An t-seachdain seo chaidh
4981709795568846080 Last day An latha seo chaidh
9178360613965745088 Last hour An uair a thìde seo chaidh
3164845764519833078 debug dì-bhugachadh
4279081882680795350 info fiosrachadh
3379167598974960777 warning rabhadh
8772116786769251214 error mearachd
3422890808980876594 Debug Dì-bhugachadh
314315645942131479 Info Fiosrachadh
4116911651502837995 Files Faidhlichean
4767765747214995164 Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/> Air fhoillseachadh <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6759205696902713848 Warning Rabhadh
6410650387447929805 Light/Orange or Dark Light/Orange or Dark
1519954996184640001 Error Mearachd
5076187961693950167 Standard logs Logaichean àbhaisteach
4737341634746310376 Audit logs Logaichean sgrùdaidh
1886888801485703107 User <x id="PH"/> created. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> a chruthachadh.
8286337167859377104 Create user Cruthaich cleachdaiche
7098180453085889026 Blocked videos Videothan bacte
7805059636749367886 Muted instances Ionstansan mùchte
5974506725502681113 Password changed for user <x id="PH"/>. Chaidh facal-faire a’ chleachdaiche <x id="PH"/> atharrachadh.
149953821752893163 Update user password Ùraich facal-faire a’ chleachdaiche
780323526182667308 User <x id="PH"/> updated. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> ùrachadh.
1349763489797682899 Update user Ùraich an cleachdaiche
8819563010322372715 An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>. Chaidh post-d a dh’iarras ath-shuidheachadh an fhacail-fhaire a chur gu <x id="PH"/>.
7483807629538115183 Users list Liosta nan cleachdaichean
1525334987774465166 Create a user Cruthaich cleachdaiche
5552039423287890133 Update a user Ùraich cleachdaiche
2005509140164856243 Video type Seòrsa a’ video
1878553503929537171 VOD Air iarrtas
8610504659433544583 Live Beò

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4737341634746310376
Flags
xml-text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1436