Translation

7688104409544625220
English
Key English Gaelic Actions
4493457595110310369 Simple Sìmplidh
1006562256968398209 video video
6995024616159044376 Your video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>) Chaidh thu thar cuota nam videothan agad leis a’ video seo (meud a’ video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, ’ga chleachdadh: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, cuota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>)
7873395933409147217 Your daily video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>) Bheir a’ video seo thar cuota làitheil nam videothan agad thu (meud a’ video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, ’ga chleachdadh: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, cuota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>)
5235042777215655908 subtitles fo-thiotalan
6325096236207614377 Reason... Adhbhar…
1781854282711822539 Mute to also hide videos/comments Mùch a dh’fhalach videothan ’s beachdan cuideachd
2330577642930707695 Cancel Sguir dheth
935187492052582731 Submit Cuir a-null
8343217707114977013 The contact form is not enabled on this instance. Chan eil am foirm “Fios thugainn” an comas air an ionstans seo.
5108124319304980502 Report video "<x id="INTERPOLATION"/>" Dèan gearan mun video “<x id="INTERPOLATION"/>”
5471125870639393916 What is the issue? Dè an trioblaid?
2466846716878254816 Element <x id="PH" equiv-text="param"/> not found Cha deach an eileamaid <x id="PH" equiv-text="param"/> a lorg
7539427273132299890 Unlisted Falaichte o liostaichean
3686284950598311784 Private Prìobhaideach
7688104409544625220 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 view} other {<x id="INTERPOLATION"/> views}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Cha deach coimhead air} =1 {Choimhead 1 air} one {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} two {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} few {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} other {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} }
8562063050145802350 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 viewer} other {<x id="INTERPOLATION"/> viewers}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eilear a’ coimhead air} =1 {Tha 1 a’ coimhead air} one {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} two {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} few {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} other {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} }
3267631941074558910 Cannot fetch information of this remote account Cha d’ fhuair sinn fiosrachadh mun chunntas chèin seo
9081463435738465430 Blocked ’Ga bhacadh
870586304593427318 Are you sure you want to delete these <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na videothan seo a sguabadh às (<x id="PH" equiv-text="videos.length"/>)?
6630644917521475697 Deleted <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos. Chaidh videothan a sguabadh às (<x id="PH" equiv-text="videos.length"/>).
2870417795706430145 Unblocked <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos. Chaidh videothan a dhì-bhacadh (<x id="PH" equiv-text="videos.length"/>).
9088099192924395359 Are you sure you want to delete <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> HLS streaming playlists? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson liostaichean-cluich HLS (<x id="PH" equiv-text="videos.length"/>) a sguabadh às?
5442133371267277333 Are you sure you want to delete WebTorrent files of <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson faidhlichean WebTorrent aig videothan (<x id="PH" equiv-text="videos.length"/>) a sguabadh às?
1571742433738679426 Files were removed. Chaidh na faidhlichean a thoirt air falbh.
7054344823477412274 Transcoding jobs created. Chaidh obraichean tar-chòdachaidh a chruthachadh.
3514509630940272440 Sensitive Frionasach
7708270344948043036 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.videoChannelBy }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.videoChannelBy }}"/>
3044142083883783523 Updated <x id="INTERPOLATION"/> Air ùrachadh <x id="INTERPOLATION"/>
5643561794785412000 Unavailable Chan eil seo ri fhaighinn
6381490568322624964 Deleted Air a sguabadh às

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

11 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7688104409544625220
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 97