Translation

9127604588498960753
English
Key English Gaelic Actions
4433306639366959484 Please type the name of the video channel (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) to confirm Sgrìobh ainm na seanail video (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) gus a dhearbhadh
3428015997161360357 NEW CHANNEL SEANAIL ÙR
7828153032795614080 See this video channel Seall an seanail video seo
6591746065516872491 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No subscribers} =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {No subscribers} =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}}
1545109431751219382 This channel doesn't have any videos. Chan eil video aig an t-seanail seo.
2705478076887104088 SHOW THIS CHANNEL &gt; SEALL AN T-SEANAIL SEO &gt;
4088311569349098646 Stats Stadastaireachd
4068658588793749132 This channel does not have playlists. Chan eil liosta-chluich aig an t-seanail seo.
5066829276646988805 PeerTube PeerTube
1415060111017347427 Network Lìonra
3701439542279610547 Follows A’ leantainn air
400578776928464905 Follower instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>) Ionstansan a tha a’ leantainn air (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>)
2081837971167498893 Following instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>) A’ leantainn air ionstansan (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>)
8203367621031610680 Your name D’ ainm
1769661379068269645 Your email Am post-d agad
9127604588498960753 Subject Cuspair
1391056849737890767 Your message An teachdaireachd agad
3174354408404578867 About <x id="INTERPOLATION"/> Mu <x id="INTERPOLATION"/>
8525213662266893834 Contact us Fios thugainn
19872047295276660 This instance is dedicated to sensitive/NSFW content. Tha an t-ionstans seo ag amas air susbaint fhrionasach/do dh’inbhich a-mhàin.
1970848297295860531 ADMINISTRATORS &amp; SUSTAINABILITY RIANAIREAN ⁊ SO-SHEASMHACHD
6741838149332998818 Who we are Cò sinne
4722135551130122302 Why we created this instance Carson a chruthaich sinn an t-ionstans seo
6434467346812189214 How long we plan to maintain this instance Dè cho fada ’s a tha sinn an dùil gun glèidh sinn an t-ionstans seo
8765504394950427814 How we will pay for keeping our instance running Mar a phàigheas sinn airson an ionstans againn a’ cumail a’ dol
7707185552909365717 INFORMATION FIOSRACHADH
8685905644837116382 MODERATION MAORSAINNEACHD
9178042134345945115 OTHER INFORMATION FIOSRACHADH EILE
4281738631669138686 Hardware information Fiosrachadh mun bhathar-chruaidh
273909283347871 FEATURES GLEUSAN
8495040351808033345 Features found on this instance Gleusan an ionstans seo

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
9127604588498960753
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1164