Translation

403587185492002456
English
Key English Gaelic Actions
6040639330855198542 Ask to send an email to verify your account Ask to send an email to verify your account
7225513189981158956 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Welcome<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/> <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Welcome<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/>
4422394577857179995 Your account has been created! Your account has been created!
4656825997819651017 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Check your emails<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> to validate your account and complete your inscription. <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Check your emails<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> to validate your account and complete your inscription.
2999492056553212422 Banned Air a thoirmeasg
4572885137800697555 Instance muted Ionstans air a mhùchadh
302022805144581075 Muted by your instance Air a mhùchadh leis an ionstans agad
6860866645734090311 Instance muted by your instance Chaidh an ionstans a mhùchadh leis an ionstans agad
8661266239199665830 Copy account handle Dèan lethbhreac de làimhsichear a’ chunntais
3061133792040537550 Show the complete description Seall an tuairisgeul slàn
9098920722959201547 Show more... Seall barrachd dheth…
6808894347744915561 Manage account Stiùirich an cunntas
1311667768861466464 Search account videos Lorg ann am videothan a’ chunntais
5512878593724620692 CHANNELS SEANAILEAN
3666829335406793239 This account does not have channels. Chan eil seanail aig a’ chunntas seo.
403587185492002456 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 fho-sgrìobhaiche} one {<x id="INTERPOLATION"/> fho-sgrìobhaiche} two {<x id="INTERPOLATION"/> fho-sgrìobhaiche} few {<x id="INTERPOLATION"/> fo-sgrìobhaiche} other {<x id="INTERPOLATION"/> fo-sgrìobhaiche}}
3068011377000255023 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 videos} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil video ann} =1 {1 video} one {<x id="INTERPOLATION"/> video} two {<x id="INTERPOLATION"/> video} few {<x id="INTERPOLATION"/> videothan} other {<x id="INTERPOLATION"/> video}}
8856905278208146821 <x id="ICU" xid="1730926218636655979" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =0 {No videos} =1 {1 video} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} videos}}"/> <x id="ICU" xid="8553183884518584864" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =1 {1 video} one {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} video} two {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} video} few {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} videothan} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} video}}"/>
4071627711041975501 Show this channel Seall an t-seanail seo
7766488542631150871 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No videos} =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil video ann} =1 {1 video} one {<x id="INTERPOLATION"/> video} two {<x id="INTERPOLATION"/> video} few {<x id="INTERPOLATION"/> videothan} other {<x id="INTERPOLATION"/> video} }
7152797255397280410 Do you really want to delete <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/>? It will delete <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> videos uploaded in this channel, and you will not be able to create another channel with the same name (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>)! A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/> a sguabadh às?Sguabaidh seo às <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> video(than) a chaidh a luchdadh suas dhan t-seanail seo ’s chan urrainn dhut seanail eile air a bheil an t-aon ainm (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>) a chruthachadh!
4433306639366959484 Please type the name of the video channel (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) to confirm Sgrìobh ainm na seanail video (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) gus a dhearbhadh
3428015997161360357 NEW CHANNEL SEANAIL ÙR
7828153032795614080 See this video channel Seall an seanail video seo
6591746065516872491 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No subscribers} =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {No subscribers} =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}}
1545109431751219382 This channel doesn't have any videos. Chan eil video aig an t-seanail seo.
2705478076887104088 SHOW THIS CHANNEL &gt; SEALL AN T-SEANAIL SEO &gt;
4088311569349098646 Stats Stadastaireachd
4068658588793749132 This channel does not have playlists. Chan eil liosta-chluich aig an t-seanail seo.
5066829276646988805 PeerTube PeerTube
1415060111017347427 Network Lìonra

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

7 months ago
User avatar gunchleoc

Translation changed

PeerTube / angularGaelic

7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 7 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
403587185492002456
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1112