Translation

9156407045661257130
English
Key English Gaelic Actions
5330788940795142335 Please consider configuring these fields to help people to choose <x id="START_TAG_STRONG"/>the appropriate instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>. Without them, your instance may not be referenced on the <x id="START_LINK"/>JoinPeerTube website<x id="CLOSE_LINK"/>. Feuch an rèitich thu na raointean seo gus am bi e nas fhasa do dhaoine <x id="START_TAG_STRONG"/>an t-ionstans ceart<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> a thaghadh. Às an aonais, dh’fhaoidte nach nochd an t-ionstans agad air <x id="START_LINK"/>làrach-lìn JoinPeerTube<x id="CLOSE_LINK"/>.
2728623642717111613 Don't show me this warning anymore Na seall an rabhadh seo dhomh tuilleadh
7819314041543176992 Close Dùin
4853631149357965563 Update live settings Ùraich roghainnean an t-sruthaidh bheò
1254225561962113354 Server too slow Server too slow
1599290313974118905 Live blacklisted Live blacklisted
5274374742436838139 Max duration exceeded Max duration exceeded
1677142486230902467 Server error Server error
189546967059369850 Quota exceeded Quota exceeded
6013345175862135505 Configure Rèitich
742596572641738016 Change the language Atharraich an cànan
2964653499524716819 Help to translate PeerTube! Cuidich le eadar-theangachadh PeerTube!
5464118521750361406 Public profile Pròifil phoblach
7773271640656013365 Interface: Eadar-aghaidh:
1674139713929545659 Videos: Videothan:
9156407045661257130 Sensitive: Frionasach:
3430483831942247060 Help share videos Cuidich le co-roinneadh videothan
7005745151564974365 Keyboard shortcuts Ath-ghoiridean a’ mheur-chlàir
7911416166208830577 Help Cobhair
8378304669563824772 Get help using PeerTube Faigh cobhair le cleachdadh PeerTube
2497681082724639563 powered by PeerTube le cumhachd PeerTube
7507948636555938109 Log out Clàraich a-mach
8893390761160292681 My account An cunntas agam
6371572688505952303 My library An leabhar-lann agam
2308975396733519902 Create an account Cruthaich cunntas
3108704604266608109 My video imports Na videothan air an ion-phortadh
949618577357088829 Create a new playlist Cruthaich liosta-chluich ùr
2689878465089314112 Interface: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/> Eadar-aghaidh: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/>
667372110624203230 Import jobs concurrency Co-ruith nan obraichean ion-phortaidh
2184839376696112704 allows to import multiple videos in parallel. ⚠️ Requires a PeerTube restart. leigidh seo leat iomadh video ion-phortadh aig an aon àm. ⚠️ Bidh PeerTube feumach air ath-thòiseachadh.
780513172839038392 jobs in parallel obraichean ’gan co-ruith

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
9156407045661257130
Flags
xml-text
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 262