Translation

60216491008745400
English
Key English Gaelic Actions
3099741642167775297 Download Luchdaich a-nuas
7672331870004528654 Display live information Seall fiosrachadh mun t-sruthadh bheò
4021752662928002901 Update Ùraich
420763834450076269 Block Bac
6521421218398377925 Run HLS transcoding Ruith tar-chòdachadh HLS
4956271014213477815 Run WebTorrent transcoding Ruith tar-chòdachadh WebTorrent
5972374600810542430 Delete HLS files Sguab às na faidhlichean HLS
3844238590532933757 Delete WebTorrent files Sguab às na faidhlichean WebTorrent
1314383205093440631 Are you sure you want to delete {count, plural, =1 {this video} other {these <x id="count"/> videos}}? Are you sure you want to delete {count, plural, =1 {this video} other {these <x id="count"/> videos}}?
1950057220179636309 Save to playlist Sàbhail air an liosta-chluich
8272123190776748811 You need to be &lt;a href="/login"&gt;logged in&lt;/a&gt; to rate this video. Feumaidh tu &lt;a href="/login"&gt;clàradh a-steach&lt;/a&gt; mus rangaich thu a’ video seo.
4503408361537553733 Mirror Sgàthanaich
2631340539474479416 Subtitles Fo-thiotalan
4814285799071780083 Remove Thoir air falbh
6871668720687277843 Remove &amp; re-draft Thoir air falbh ⁊ dèan dreachd ùr air
60216491008745400 Actions on comment Gnìomhan air a’ bheachd
992317512448454409 {VAR_PLURAL, plural, =0 {Comments} =1 {1 Comment} other {<x id="INTERPOLATION"/> Comments}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil beachd ann} =1 {1 bheachd} one {<x id="INTERPOLATION"/> bheachd} two {<x id="INTERPOLATION"/> bheachd} few {<x id="INTERPOLATION"/> beachdan} other {<x id="INTERPOLATION"/> beachd} }
4903651219400691248 Mute account Mùch an cunntas
4021487547497211597 Open video actions Fosgail na gnìomhan video
3076101305843397295 Do you really want to unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>? It will be available again in the videos list. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> a dhì-bhacadh? Nochdaidh e air liosta nam videothan a-rithist.
8359747231611535508 Unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> Dì-bhac <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>
3719503424625455635 Mute server account Mùch cunntas an fhrithealaiche
7008439939460403347 Report Dèan gearan
829951422090160526 Reported part Pàirt mun a chaidh gearan a dhèanamh
4388879716045736175 Note Nòta
7234922541542636802 The video was deleted Chaidh a’ video a sguabadh às
872792317034860453 Comment: Beachd:
397679576231234820 Messages with the reporter Teachdaireachdan leis an neach a rinn gearan
7417592908147948728 Messages with the moderation team Teachdaireachdan le sgioba nam maoir
1684858568733486744 No messages for now. Chan eil teachdaireachd ann fhathast.
2137920566277687382 Add a message Cuir teachdaireachd ris

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
60216491008745400
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1966