Translation

2516633974298697807
English
Key English Gaelic
4789897150069082503 Dec Dec
8700121026680200191 Clear Falamhaich
5922757127987546008 yy-mm-dd yy-mm-dd
2830831449226931729 Instance languages Cànain an ionstans
40119547597591062 All languages Na h-uile cànan
996392855508119363 Hidden Falaichte
2173989454916398137 Blurred with confirmation request Sgleò is iarrtas dearbhaidh air
8929218224642530466 Displayed ’Ga shealltainn
6291055174438137560 ~ 1 minute ~ 1 mhionaid
189524047518780716 ~ <x id="PH"/> minutes ~ <x id="PH"/> mionaid(ean)
6028521920505655348 <x id="PH"/> of full HD videos <x id="PH"/> a videothan le HD slàn
117588083391484998 <x id="PH"/> of HD videos <x id="PH"/> a videothan le HD
6636555695556123073 <x id="PH"/> of average quality videos <x id="PH"/> a videothan le càileachd chuibheasach
6952960992592445535 <x id="PH"/> (channel page) <x id="PH"/> (duilleag na seanail)
1209500590333005801 <x id="PH"/> (account page) <x id="PH"/> (duilleag a’ chunntais)
2516633974298697807 Emphasis Cudrom
7565716024468232322 Links Ceanglaichean
7838476952710404110 New lines Loidhnichean ùra
8756167649220050929 Lists Liostaichean
414887388288176527 Images Dealbhan
6853170548960328665 Close search Dùin an lorg
5708680277917691451 <x id="PH"/> users banned. Chaidh <x id="PH"/> luchd-cleachdaidh a thoirmeasg.
2448281151916042849 User <x id="PH"/> banned. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> a thoirmeasg.
8269144351796756896 Do you really want to unban <x id="PH"/>? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH"/> a dhì-thoirmeasg?
1794219875546376069 User <x id="PH"/> unbanned. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> a dhì-thoirmeasg.
9208009623124569456 If you remove user <x id="PH" equiv-text="user.username"/>, you won't be able to create another with the same username! Ma bheir thu air falbh an cleachdaiche <x id="PH" equiv-text="user.username"/>, chan urrainn dhut fear eile air a bheil an aon ainm a chruthachadh an uairsin!
6307826440781941134 Delete <x id="PH" equiv-text="user.username"/> Sguab às <x id="PH" equiv-text="user.username"/>
6301381219225831298 User <x id="PH"/> deleted. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> a sguabadh às.
3896582359861826661 User <x id="PH"/> email set as verified Chaidh comharrachadh gun deach am post-d aig cleachdaiche <x id="PH"/> a dhearbhadh
8150022485860412528 Account <x id="PH"/> muted. Chaidh an cunntas <x id="PH"/> a mhùchadh.
1598375456114200087 Instance <x id="PH"/> muted. Chaidh an t-ionstans <x id="PH"/> a mhùchadh.

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 3 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 3 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 4 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2516633974298697807
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1715