Translation

6537885755702623401
English
Key English Gaelic Actions
6810714890760227072 Ownership change request sent. Chaidh iarrtas a chur air atharrachadh an t-seilbh.
7699622144571229146 Sort by Seòrsaich a-rèir
3245220240937722814 My channels Na seanailean agam
7545420287297803988 My playlists Na liostaichean-cluich agam
2527931602940887636 My subscriptions Na fo-sgrìobhaidhean agam
5177154708872200221 You don't have any subscription yet. Cha d’ fhuair thu fo-sgrìobhadh fhathast.
1991904494976135035 My abuse reports Gearanan a rinn mi mu mhì-ghnàthachadh
5752861278140673787 Ownership changes Atharraichean air an t-sealbh
5983006734882925930 My video history Eachdraidh nam videothan agam
8181077408762380407 Channels Seanailean
8936704404804793618 Videos Videothan
1823843876735462104 Playlists Liostaichean-cluich
7916647920967632052 max size am meud as motha
6489275254908395777 Maximize editor Làn-mheudaich an deasaiche
4243591013849340688 Exit maximized editor Fàg an deasaiche làn-mheudaichte
6537885755702623401 Now please check your emails to verify your account and complete signup. Nise, thoir sùil air a’ phost-d agad airson an cunntas agad a dhearbhadh ’s an clàradh a choileanadh.
2847376451647729886 You are now logged in as <x id="PH"/>! Tha thu air do chlàradh a-steach mar <x id="PH"/>!
2687679787442328897 An email with verification link will be sent to <x id="PH"/>. Thèid post-d le ceangal dearbhaidh a chur gu <x id="PH"/>.
4180693983967989981 Unable to find user id or verification string. Cha deach leinn ID cleachdaiche no sreang dhearbhaidh a lorg.
1783173774503340906 Subscribe to the account Fo-sgrìobh air a’ chunntas
3131904093925601441 PLAYLISTS LIOSTAICHEAN-CLUICH
1593265243494758679 Studio for <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.name }}"/> Stiùideo dha <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.name }}"/>
5470809226184152498 CUT VIDEO BEÀRR VIDEO
5639348768609905535 Set a new start/end. Suidhich toiseach/deireadh ùr.
783359429228696335 New start Toiseach ùr
8910806821370505981 New end Deireadh ùr
2502254344085150809 ADD INTRO CUIR TOISEACH RIS
5030063045826839645 Concatenate a file at the beginning of the video. Cuir faidhle ri toiseach a’ video.
4798642303989337390 Select the intro video file Tagh faidhle video an toisich
7698413240170540435 ADD OUTRO CUIR DEIREADH RIS
2832051749922509643 Concatenate a file at the end of the video. Cuir faidhle ri deireadh a’ video.

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6537885755702623401
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1499