Translation

118687079501751948
English
Key English Gaelic Actions
3076101305843397295 Do you really want to unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>? It will be available again in the videos list. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> a dhì-bhacadh? Nochdaidh e air liosta nam videothan a-rithist.
8359747231611535508 Unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> Dì-bhac <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>
3719503424625455635 Mute server account Mùch cunntas an fhrithealaiche
7008439939460403347 Report Dèan gearan
829951422090160526 Reported part Pàirt mun a chaidh gearan a dhèanamh
4388879716045736175 Note Nòta
7234922541542636802 The video was deleted Chaidh a’ video a sguabadh às
872792317034860453 Comment: Beachd:
397679576231234820 Messages with the reporter Teachdaireachdan leis an neach a rinn gearan
7417592908147948728 Messages with the moderation team Teachdaireachdan le sgioba nam maoir
1684858568733486744 No messages for now. Chan eil teachdaireachd ann fhathast.
2137920566277687382 Add a message Cuir teachdaireachd ris
4058575476871566236 Published Air fhoillseachadh
7657908235362559477 Publication scheduled on <x id="PH" equiv-text="updateAt"/> Publication scheduled on <x id="PH" equiv-text="updateAt"/>
5093002376262354382 Transcoding failed Dh’fhàillig an tar-chòdachadh
118687079501751948 Move to external storage failed Dh’fhàillig leis a’ ghluasad dhan stòras air an taobh a-muigh
4887724548587271148 Waiting transcoding A’ feitheamh air an tar-chòdachadh
4517785179607945981 To transcode Ri thar-chòdachadh
3299576663551440736 To import Ri ion-phortadh
6963802198225789806 To edit Ri dheasachadh
8492933894084361602 Subscribe to RSS feed "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>" Fo-sgrìobh air inbhir RSS “<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>“
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/>
1795705931707209785 Add to watch later Cuir air a’ chlàr-fhaire
8498940878158860248 Remove from watch later Thoir air falbh on chlàr-fhaire
435589893738610428 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> default theme (<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getDefaultInstanceThemeLabel() }}"/>) <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> default theme (<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getDefaultInstanceThemeLabel() }}"/>)
5622582942980351192 Light/Orange Soilleir/Orains
1219783168145776019 LIVE ENDED THÀINIG AN SRUTHADH BEÒ GU CRÌOCH
2439066254855913806 Only I can see this video Chan fhaic ach mi fhìn a’ video seo
6767380569816110388 Only shareable via a private link Cha ghabh a cho-roinneadh ach le ceangal prìobhaideach
6828965264297239528 Anyone can see this video Chì duine sam bith a’ video seo
1425933035739773115 Only users of this instance can see this video Chan fhaic ach luchd-cleachdaidh an ionstans seo a’ video seo

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
118687079501751948
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1985