Translation

6549265851868599441
English
Key English Gaelic Actions
4335414817109654558 Refused reports Gearanan a chaidh a dhiùltadh
5604806676748121035 Reports with blocked videos Gearanan le videothan bacte
5105869928182826553 Reports with deleted videos Gearanan le videothan air an sguabadh às
4678289986918934018 Block reason: Adhbhar a’ bhacaidh:
8390860433951751429 No blocked video found matching current filters. Cha deach video bacte a lorg a fhreagras ris na criathragan làithreach.
5030329587275248535 No blocked video found. Cha deach video bacte a lorg.
7755288609601798418 Automatic blocks Bacaidhean fèin-obrachail
6510868134640657079 Manual blocks Bacaidhean a làimh
2143435845912984377 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> blocked videos A’ sealltainn <x id="INTERPOLATION"/> gu <x id="INTERPOLATION_1"/> à <x id="INTERPOLATION_2"/> video(than) bacte
1868606282505332204 Reports Gearanan
7075448128175750939 Moderation comment Beachd maorsainneachd
7358611947192442969 This comment can only be seen by you or the other moderators. Chan fhaic ach thu fhèin ’s na maoir eile am beachd seo.
3981851640772035362 Update this comment Ùraich am beachd seo
730589419287534524 Reporter Cò rinn an gearan
5026011498416291967 <x id="ICU" xid="1879828604800763221" equiv-text="{abuse.countReportsForReporter, plural, =1 {1 report} other {{{ abuse.countReportsForReporter }} reports}}"/> <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> <x id="ICU" xid="1879828604800763221" equiv-text="{abuse.countReportsForReporter, plural, =1 {1 report} other {{{ abuse.countReportsForReporter }} reports}}"/> <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/>
6549265851868599441 Video Video
2662644497259948010 Comment Beachd
1359961255805685312 This video has been reported multiple times. Chaidh gearan a dhèanamh mun video seo iomadh turas.
8103613717136753118 The video was blocked Chaidh a’ video a bhacadh
5021295327106206941 by <x id="INTERPOLATION"/> on <x id="INTERPOLATION_1"/> le <x id="INTERPOLATION"/> air <x id="INTERPOLATION_1"/>
1443698606045744844 Video was deleted Chaidh a’ video a sguabadh às
1530731524535521716 Account deleted Chaidh an cunntas a sguabadh às
1191715835847858871 Open video in a new tab Fosgail a’ video ann an taba ùr
3301856295120048857 State <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Staid <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
6452372740127749380 Messages Teachdaireachdan
1969144763032891922 Internal note Nòta taobh a-staigh
7418735164633152705 Score <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Sgòr <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
9173448803033928792 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> reports A’ sealltainn <x id="INTERPOLATION"/> gu <x id="INTERPOLATION_1"/> à <x id="INTERPOLATION_2"/> gearan(an)
3109314382334906782 Reportee Neach mun deach a ghearan
6540177673229220400 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 report} other {<x id="INTERPOLATION"/> reports}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil gearan ann} =1 {1 ghearan} one {<x id="INTERPOLATION"/> ghearan} two {<x id="INTERPOLATION"/> ghearan} few {<x id="INTERPOLATION"/> gearanan} other {<x id="INTERPOLATION"/> gearan}}
7239750919884229270 Updated Air ùrachadh

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6549265851868599441
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 709