Translation

3861380964267994829
English
Key English Gaelic
ngb.timepicker.increment-hours Increment hours Meudaich na h-uairean
ngb.timepicker.decrement-hours Decrement hours Lughdaich na h-uairean
ngb.timepicker.increment-minutes Increment minutes Meudaich na mionaidean
ngb.timepicker.decrement-minutes Decrement minutes Lughdaich na mionaidean
ngb.timepicker.SS SS DD
ngb.timepicker.seconds Seconds Diogan
ngb.timepicker.increment-seconds Increment seconds Meudaich na diogan
ngb.timepicker.decrement-seconds Decrement seconds Lùghdaich na diogan
ngb.timepicker.PM <x id="INTERPOLATION"/> <x id="INTERPOLATION"/>
ngb.timepicker.AM <x id="INTERPOLATION"/> <x id="INTERPOLATION"/>
ngb.toast.close-aria Close Dùin
219462505467671767 Close the left menu Dùin an clàr-taice taobh clì
3455550526898419928 Open the left menu Fosgail an clàr-taice taobh clì
9075761896562520962 You don't have notifications. Chan eil brath agad.
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> Dh’fhoillsich <x id="INTERPOLATION"/> video ùr: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3861380964267994829 The notification concerns a video now unavailable Tha am brath mu video nach eil ann tuilleadh
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked Chaidh a’ video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> agad a neo-bhacadh
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked Chaidh a’ video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> agad a bhacadh
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh video ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh air video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh beachd ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh air video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh cunntais ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh air cunntas <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>Tha an gearan agad mu mhì-ghnàthachadh <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> air a <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>ghabhail ris<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>dhiùltadh<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message Tha teachdaireachd ùr aig <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh<x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh a’ video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> a chuireadh ris o chionn goirid a <x id="START_LINK_1"/>bhacadh gu fèin-obrachail<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chuir <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> beachd ris a’ video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> agad
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Tha am brath mu bheachd nach eil ann tuilleadh
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Chaidh a’ video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> agad fhoillseachadh
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded Chaidh <x id="START_LINK"/>a’ video agad<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> ion-phortadh
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed Dh’fhàillig le ion-phortadh <x id="START_LINK"/>a’ video agad<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/>
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Chlàraich cleachdaiche <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> air an ionstans agad

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3861380964267994829
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 37