Translation

8259696070728377358
English
Key English Gaelic Actions
1300704815627663264 Muted at <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Air a mhùchadh <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
6453471031802119612 Unmute Dì-mhùch
6728985502447585050 No server found matching current filters. Cha deach frithealaiche a lorg a fhreagras dha na criathragan làithreach.
299774363533169870 No server found. Cha deach frithealaiche a lorg.
6250599179731937899 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted instances A’ sealltainn <x id="INTERPOLATION"/> gu <x id="INTERPOLATION_1"/> à <x id="INTERPOLATION_2"/> ionstans(an) mùchte
4917252294930256268 It seems that you are not on a HTTPS server. Your webserver needs to have TLS activated in order to follow servers. Tha coltas nach eil thu air frithealaiche HTTPS. Feumaidh am frithealaiche agad TLS a chur an comas mus lean e air frithealaichean eile.
2959657578684395250 {count, plural, =1 {Follow request sent!} other {Follow requests sent!}} {count, plural, =1 {Follow request sent!} other {Follow requests sent!}}
4058814854824495833 Mute domains Mùch àrainnean
4086606389696938932 Account Cunntas
8564972645418093229 No account found matching current filters. Cha deach cunntas a lorg a fhreagras dha na criathragan làithreach.
3819155299647062711 No account found. Cha deach cunntas a lorg.
2338185419645468935 List installed plugins Seall na plugain stàlaichte
8897412584195581488 Search plugins Lorg sna plugain
4994333937800672218 Show plugin Seall am plugan
602667807232759122 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted accounts A’ sealltainn <x id="INTERPOLATION"/> gu <x id="INTERPOLATION_1"/> à <x id="INTERPOLATION_2"/> cunntas(an) mùchte
8259696070728377358 Plugins/Themes Plugain/Ùrlaran
4894835484717268716 Installed Air a stàladh
6185935497147252048 This plugin is developed by Framasoft Tha am plugan seo ’ga leasachadh le Framasoft
8336721444092720377 Official Oifigeil
7002061007877950198 Plugin homepage (new window) Duilleag-dhachaigh a’ phlugain (uinneag ùr)
3981257963098530375 Navigate between installed plugins and themes or find new ones Seòl na plugain is ùrlaran stàlaichte no lorg feadhainn ùra
8630916846096019339 Users can resolve distant content Chan urrainn dhan luchd-chleachdaidh susbaint chèin fhuasgladh
3300472325769888962 Plugins &amp; Themes Plugain ⁊ ùrlaran
1782375284146839174 Available themes Ùrlaran ri fhaighinn
9205443410527464015 Plugins enabled Na plugain a tha an comas
5410940035535748578 Close this message Dùin an teachdaireachd seo
2144158274184161635 Videos with the most interactions for recent videos Na videothan leis na conaltraidhean as trice o chionn goirid
8312243926314494468 Videos with the most views during the last 24 hours Na videothan a chaidh a choimhead orra as trice am broinn an 24 uair a thìde mu dheireadh
8731139416455609016 Videos with the most views during the last <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> days Na videothan a chaidh a choimhead orra as trice am broinn nan <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> là(ithean) mu dheireadh
1671858302647356245 Videos that have the most likes Videothan air a bheil fèill as motha
2006841089844688970 To load your new installed plugins or themes, refresh the page. Airson na plugain no ùrlaran a tha dìreach air an stàladh a luchdadh, ath-nuadhaich an duilleag.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8259696070728377358
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 740