Translation

3164845764519833078
English
Key English Gaelic Actions
1875025899004073421 Settings updated. Chaidh na roghainnean ùrachadh.
2941409202780782189 plugin plugan
840045833311458646 theme ùrlar
2483018961011868950 IP address Seòladh IP
7223931053738621590 PeerTube thinks your web browser public IP is <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Tha PeerTube dhen bheachd gur e <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> a th’ ann an seòladh IP poblach a’ bhrabhsair agad.
722088235348685072 If this is not your correct public IP, please consider fixing it because: Mur e seo IP poblach ceart agad, saoil an càraich thu e air na h-adhbharan seo:
8079826195972333513 Views may not be counted correctly (reduced compared to what they should be) Dh’fhaoidte nach dèid na seallaidhean agad a chunntadh mar bu chòir (le toradh ro ìseal)
565435193934699740 Anti brute force system could be overzealous B’ urrainn dhan t-siostam an aghaidh brute force a bhith tuilleadh is dealaidh
4468853448271686046 P2P system could not work correctly Dh’fhaoidte nach obraich an siostam P2P mar bu chòir
5743050350352753869 To fix it: Gus seo a chàradh:
1285026053775066761 Check the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> configuration key Thoir sùil air an iuchair rèiteachaidh <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/>
7014275542536964627 If you run PeerTube using Docker, check you run the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> with <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (see <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>issue 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>) Ma tha thu a’ ruith PeerTube le Docker, dearbh gun ruith thu an <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> le <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (faic <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>buga 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>)
7591870443991978948 Last week An t-seachdain seo chaidh
4981709795568846080 Last day An latha seo chaidh
9178360613965745088 Last hour An uair a thìde seo chaidh
3164845764519833078 debug dì-bhugachadh
4279081882680795350 info fiosrachadh
3379167598974960777 warning rabhadh
8772116786769251214 error mearachd
3422890808980876594 Debug Dì-bhugachadh
314315645942131479 Info Fiosrachadh
4116911651502837995 Files Faidhlichean
4767765747214995164 Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/> Air fhoillseachadh <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6759205696902713848 Warning Rabhadh
6410650387447929805 Light/Orange or Dark Light/Orange or Dark
1519954996184640001 Error Mearachd
5076187961693950167 Standard logs Logaichean àbhaisteach
4737341634746310376 Audit logs Logaichean sgrùdaidh
1886888801485703107 User <x id="PH"/> created. Chaidh an cleachdaiche <x id="PH"/> a chruthachadh.
8286337167859377104 Create user Cruthaich cleachdaiche
7098180453085889026 Blocked videos Videothan bacte

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3164845764519833078
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1423