Translation

3238209155172574367
English
Key English Gaelic Actions
8981309282078866700 <x id="PH"/>min <x id="PH"/>mion
350798057497677761 <x id="PH"/>sec <x id="PH"/>diog
1908285951500318953 Login Clàraich a-steach
1909492071130899005 Sorry but there was an issue with the external login process. Please <x id="START_LINK"/>contact an administrator<x id="CLOSE_LINK"/>. Tha sinn duilich ach bha duilgheadas ann le clàradh a-steach on taobh a-muigh. Feuch an<x id="START_LINK"/>cuir thu fios gu rianaire<x id="CLOSE_LINK"/>.
8390073108781420493 Request new verification email. Iarr post-d dearbhaidh ùr.
7252854992688790751 This instance allows registration. However, be careful to check the <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-anchor&quot; (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Terms<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-link&quot; target=&quot;_blank&quot; routerLink=&quot;/about/instance&quot; fragment=&quot;terms&quot;&gt;"/>Terms<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> before creating an account. You may also search for another instance to match your exact needs at: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="START_LINK_2" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>. Faodaidh tu clàradh air an ionstans seo.Gidheadh, dèan cinnteach gun leugh thu na <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-anchor&quot; (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Teirmichean<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-link&quot; target=&quot;_blank&quot; routerLink=&quot;/about/instance&quot; fragment=&quot;terms&quot;&gt;"/>Teirmichean<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mus cruthaich thu cunntas. ’S urrainn dhut cuideachd ionstans eile a lorg a fhreagras ris na feumalachdan agad-sa: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="START_LINK_2" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
7215649348148521605 Currently this instance doesn't allow for user registration, you may check the <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Terms<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> for more details or find an instance that gives you the possibility to sign up for an account and upload your videos there. Find yours among multiple instances at: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>. Cha cheadaich an t-ionstans seo gun clàraich cleachdaichean ùra aig an àm seo, ’s urrainn dhut sùil a thoirt air na <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Teirmichean<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> airson barrachd fiosrachaidh no ionstans a lorg a bheir comas clàraidh cunntais dhut agus na videothan agad a luchdadh suas an-siud. Lorg an t-ionstans agad fhèin am measg càich: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
2392488717875840729 User Cleachdaiche
3997350348765083892 Username or email address Ainm-cleachdaiche no seòladh puist-d
1758058452376026925 ⚠️ Most email addresses do not include capital letters. ⚠️ Chan eil litrichean mòra ann an seòlaidhean puist-d mar as trice.
1431416938026210429 Password Facal-faire
8715156686857791956 Click here to reset your password Briog an-seo airson am facal-faire agad ath-shuidheachadh
892063502898494584 I forgot my password Dìochuimhnich mi am facal-faire agam
2101170466365500913 Logging into an account lets you publish content Ma nì thu clàradh a-steach air cunntas, ’s urrainn dhut susbaint fhoillseachadh
3183213940445113677 Or sign in with No clàraich a-steach le
3238209155172574367 Forgot your password Na dhìochuimhnich thu am facal-faire agad?
87327320394367488 We are sorry, you cannot recover your password because your instance administrator did not configure the PeerTube email system. Tha sinn duilich ach chan urrainn dhut am facal-faire agad aiseag air sgàth ’s nach do rèitich rianaire an ionstans seo siostam puist-d PeerTube.
3188014010833256853 Enter your email address and we will send you a link to reset your password. Cuir a-steach an seòladh puist-d agad agus cuiridh sinn ceangal thugad gus am facal-faire agad ath-shuidheachadh.
1190256911880544559 An email with the reset password instructions will be sent to <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. The link will expire within 1 hour. Thèid post-d le stiùireadh air ath-shuidheachadh an fhacail-fhaire a chur gu <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. Falbhaidh an ùine air a’ cheangal am broinn uair a thìde.
4768749765465246664 Email Post-d
3967269098753656610 Email address Seòladh puist-d
7808756054397155068 Reset Ath-shuidhich
4319634264526091601 on this instance air an ionstans seo
761579517995454927 on the vidiverse air saoghal nam video
8434369348784683733 for <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;search-value&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentSearch }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> airson <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;search-value&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentSearch }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
107448797428840891 Reset my password Ath-shuidhich am facal-faire agam
3782563238994348625 Confirm password Dearbh am facal-faire
2501430660070156325 Confirmed password Chaidh am facal-faire a dhearbhadh
8547184468496530386 Reset my password Ath-shuidhich am facal-faire agam
8890553633144307762 Back Air ais
3885497195825665706 Next Air adhart

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3238209155172574367
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 201