Translation

4021487547497211597
English
Key English Gaelic Actions
4021752662928002901 Update Ùraich
420763834450076269 Block Bac
6521421218398377925 Run HLS transcoding Ruith tar-chòdachadh HLS
4956271014213477815 Run WebTorrent transcoding Ruith tar-chòdachadh WebTorrent
5972374600810542430 Delete HLS files Sguab às na faidhlichean HLS
3844238590532933757 Delete WebTorrent files Sguab às na faidhlichean WebTorrent
1950057220179636309 Save to playlist Sàbhail air an liosta-chluich
8272123190776748811 You need to be <a href="/login">logged in</a> to rate this video. Feumaidh tu <a href="/login">clàradh a-steach</a> mus rangaich thu a’ video seo.
4503408361537553733 Mirror Sgàthanaich
2631340539474479416 Subtitles Fo-thiotalan
4814285799071780083 Remove Thoir air falbh
6871668720687277843 Remove & re-draft Thoir air falbh ⁊ dèan dreachd ùr air
60216491008745400 Actions on comment Gnìomhan air a’ bheachd
992317512448454409 {VAR_PLURAL, plural, =0 {Comments} =1 {1 Comment} other {<x id="INTERPOLATION"/> Comments}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil beachd ann} =1 {1 bheachd} one {<x id="INTERPOLATION"/> bheachd} two {<x id="INTERPOLATION"/> bheachd} few {<x id="INTERPOLATION"/> beachdan} other {<x id="INTERPOLATION"/> beachd} }
4903651219400691248 Mute account Mùch an cunntas
4021487547497211597 Open video actions Fosgail na gnìomhan video
3076101305843397295 Do you really want to unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>? It will be available again in the videos list. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> a dhì-bhacadh? Nochdaidh e air liosta nam videothan a-rithist.
8359747231611535508 Unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> Dì-bhac <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>
3719503424625455635 Mute server account Mùch cunntas an fhrithealaiche
7008439939460403347 Report Dèan gearan
829951422090160526 Reported part Pàirt mun a chaidh gearan a dhèanamh
4388879716045736175 Note Nòta
7234922541542636802 The video was deleted Chaidh a’ video a sguabadh às
872792317034860453 Comment: Beachd:
397679576231234820 Messages with the reporter Teachdaireachdan leis an neach a rinn gearan
7417592908147948728 Messages with the moderation team Teachdaireachdan le sgioba nam maoir
1684858568733486744 No messages for now. Chan eil teachdaireachd ann fhathast.
2137920566277687382 Add a message Cuir teachdaireachd ris
4058575476871566236 Published Air fhoillseachadh
1747928867514972971 Publication scheduled on Thèid fhoillseachadh
5093002376262354382 Transcoding failed Dh’fhàillig an tar-chòdachadh

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4021487547497211597
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1912