Translation

2726946550255780479
English
Key English Czech Actions
4000980858407872649 Channel page Stránka kanálu
6500762313951857695 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No views} =1 {1 view} other {<x id="INTERPOLATION"/> views}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {No views} =1 {1 view} other {<x id="INTERPOLATION"/> zobrazení}}
9131836378905533756 Created by <x id="INTERPOLATION"/> Vytvořil <x id="INTERPOLATION"/>
228548407872312756 Owner account page Stránka majitele účtu
4781078006040259916 You don't have any video in your watch history yet. V historii sledování zatím nemáte žádné video.
989169929300254768 Delete from history Vymazat z historie
111295045776045026 Video history is enabled Historie videa je povolena
1869266307786648674 Video history is disabled Historie videa je zakázána
7505147502630555700 Delete video history Smazat historii videí
8676027102068252963 Are you sure you want to delete all your video history? Opravdu chcete odstranit celou historii videí?
7708910304029766516 Video history deleted Historie videa smazána
3343758569423394070 No videos found for "<x id="PH" equiv-text="this.search"/>". Nebyla nalezena žádná videa pro "<x id="PH" equiv-text="this.search"/>".
687236465759862933 Open syndication dropdown Otevřít rozbalovací seznam syndikace
5511928240200239994 Some of your channels are not fully set up. Make them welcoming and explicit about what you publish by adding a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>banner<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Některé z vašich kanálů nejsou zcela nastaveny. Vylepšete jim srozumitelnost a jednoznačně informujte o tom, co zveřejňujete, přidáním <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/> úvodního obrázku<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt; strong&gt;"/>avataru<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt; strong&gt;"/> popisu<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
5339945526545410198 Set up my channels Nastavení mých kanálů
2726946550255780479 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Notification preferences <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Předvolby oznámení
2317673285989169654 Newest first Nejnovější jako první
751740263472313326 Unread first Nepřečtené jako první
7679199047720825365 All read Vše přečteno
9167786874272926575 Web Web
1967081128372276674 My Playlists Moje playlisty
2317130384024575795 NEW PLAYLIST NOVÝ PLAYLIST
2871943975385662656 PLAYLIST PLAYLIST
3438686710205841496 Create playlist Vytvořit playlist
7040375308762081154 My video channels Moje video kanály
7418836785553125957 Create a new video channel Vytvořit nový kanál videí
3943893855105372623 Playlist thumbnail Miniatura playlistu
7743343997362363486 No videos in this playlist. Žádná videa v tomto seznamu.
2427149618141327033 Browse videos on PeerTube to add them in your playlist. Procházejte videa na PeerTube a přidejte je do seznamu skladeb.
8901774330683812267 See the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/> for more information. Další informace naleznete v <x id="START_LINK"/>dokumentaci<x id="CLOSE_LINK"/>.
3461985498881453026 If you need help to use PeerTube, you can have a look at the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/>. Pokud potřebujete pomoc s používáním PeerTube, můžete se podívat na <x id="START_LINK"/>dokumentaci<x id="CLOSE_LINK"/>.

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

PeerTube / angularCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2726946550255780479
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.cs-CZ.xlf, string 1099