Translation

4240037618955024499
English
Key English Czech Actions
4087837092261487511 Your Twitter username Váš účet na Twitteru
5648651824279408711 Instance allowed by Twitter Instance povolená společností Twitter
2076338542820061819 If your instance is explicitly allowed by Twitter, a video player will be embedded in the Twitter feed on PeerTube video share.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/> If the instance is not, we use an image link card that will redirect to your PeerTube instance.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/> Check this checkbox, save the configuration and test with a video URL of your instance (https://example.com/w/blabla) on <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://cards-dev.twitter.com/validator'&gt;"/>https://cards-dev.twitter.com/validator<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> to see if you instance is allowed. Pokud je vaše instance výslovně povolena Twitterem, bude přehrávač videa vložen do kanálu Twitteru na sdílení videa PeerTube.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/> Pokud instance povolena není, použijeme kartu s obrázkovým odkazem, která přesměruje na vaši instanci PeerTube. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/> Zaškrtněte toto políčko, uložte konfiguraci a vyzkoušejte s adresou URL videa vaší instance (https://example. com/w/blabla) na <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://cards-dev.twitter.com/validator'&gt;"/>https://cards-dev.twitter.com/validator<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>, abyste zjistili, zda je vaše instance povolena.
493135676263039396 LIVE ŽIVÝ PŘENOS
1429138002697017359 Enable users of your instance to stream live. Umožněte uživatelům své instance živé vysílání.
8894612824234881672 ⚠️ Enabling live streaming requires trust in your users and extra moderation work ⚠️ Povolení živého vysílání vyžaduje důvěru uživatelů a další moderátorskou práci
5205613575147327732 If enabled, your server needs to accept incoming TCP traffic on port <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getLiveRTMPPort() }}"/> Pokud je tato možnost povolena, musí server přijímat příchozí přenosy TCP na portu <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getLiveRTMPPort() }}"/>
6421580347313273983 Allow your users to automatically publish a replay of their live Umožněte uživatelům automaticky publikovat přehrávání jejich živého vysílání
8583623894789865917 Allow your users to change live latency Umožnit uživatelům měnit latenci v reálném čase
6422195560028891534 Small latency disables P2P and high latency can increase P2P ratio Malá latence znemožňuje P2P a vysoká latence může zvýšit poměr P2P
5191164170233238999 Max simultaneous lives created on your instance Maximální počet současně vytvořených živých vysílání ve vaší instanci
6830777508073747241 {VAR_PLURAL, plural, =1 {live} other {lives}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {živý přenos} other {živých přenosů}}
1834362188086938736 Max simultaneous lives created per user Maximální počet současně vytvořených živých vysílání na uživatele
1521259619066122077 Max live duration Maximální doba živého vysílání
5309195634424105927 Live transcoding threads Vlákna živého překódování
4240037618955024499 will claim at most <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> with VOD transcoding bude požadovat maximálně <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> s překódováním VOD
8489317904250057957 will claim at least <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> with VOD transcoding bude požadovat alespoň <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> s překódováním VOD
1417246074503129277 Live transcoding profile Profil živého překódování
8294583621306221742 new live transcoding profiles can be added by PeerTube plugins nové profily živého překódování lze přidávat pomocí pluginů PeerTube
6727057461851446921 Live resolutions to generate Rozlišení živého přenosu k vytvoření
594064951138382358 Also transcode original resolution Překódovat také původní rozlišení
5429376346987783852 Even if it's above your maximum enabled resolution I když je vyšší než vaše maximální povolené rozlišení
2281161665447607254 Allow live streaming Povolit živé vysílání
6759167469686242835 Transcoding enabled for live streams Překódování povoleno pro živé přenosy
5975271795105968425 Live streaming Živé přenosy
6201638315245239510 Advanced Pokročilé
7911929966701561067 TRANSCODING TRANSKÓDOVÁNÍ
8212237880239644112 Same as VOD transcoding, transcoding live streams so that they are in a streamable form that any device can play. Requires a beefy CPU, and then some. Stejně jako u překódování VOD jde o překódování živých přenosů tak, aby byly ve formě, kterou lze přehrávat na jakémkoli zařízení. Vyžaduje výkonný procesor a ještě něco navíc.
3444148141968928069 Input formats Vstupní formáty
4560217482714993155 Transcoding enabled Překódování povoleno
7452751710576287271 Allow additional extensions Povolit dodatečné přípony

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

PeerTube / angularCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4240037618955024499
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.cs-CZ.xlf, string 924