Translation

3461985498881453026
English
Key English Czech Actions
2726946550255780479 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Notification preferences <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Předvolby oznámení
2317673285989169654 Newest first Nejnovější jako první
751740263472313326 Unread first Nepřečtené jako první
7679199047720825365 All read Vše přečteno
9167786874272926575 Web Web
1967081128372276674 My Playlists Moje playlisty
2317130384024575795 NEW PLAYLIST NOVÝ PLAYLIST
2871943975385662656 PLAYLIST PLAYLIST
3438686710205841496 Create playlist Vytvořit playlist
7040375308762081154 My video channels Moje video kanály
7418836785553125957 Create a new video channel Vytvořit nový kanál videí
3943893855105372623 Playlist thumbnail Miniatura playlistu
7743343997362363486 No videos in this playlist. Žádná videa v tomto seznamu.
2427149618141327033 Browse videos on PeerTube to add them in your playlist. Procházejte videa na PeerTube a přidejte je do seznamu skladeb.
8901774330683812267 See the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/> for more information. Další informace naleznete v <x id="START_LINK"/>dokumentaci<x id="CLOSE_LINK"/>.
3461985498881453026 If you need help to use PeerTube, you can have a look at the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/>. Pokud potřebujete pomoc s používáním PeerTube, můžete se podívat na <x id="START_LINK"/>dokumentaci<x id="CLOSE_LINK"/>.
8844610145426272276 To help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, don't forget to <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>set up your account profile<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> by adding an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Aby moderátoři a ostatní uživatelé věděli, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>kdo jste<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt; "/>, nezapomeňte <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>nastavit profil svého účtu<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt; /a&gt;"/> přidáním <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatara<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt; "/> a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>popisu<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
8479900728400966992 Video stats Video statistiky
2121875025429043110 You can select a part of the graph to zoom in Můžete vybrat část grafu, kterou chcete přiblížit
3787205057553482493 Reset zoom Resetovat přiblížení
7849797693092882170 Since the video publication Od zveřejnění videa
5864040054093006922 Viewers Diváků
5691818894884119596 Watch time Doba sledování
683980015107026060 Retention Retence
2232536542109196600 Viewers stats between <x id="PH" equiv-text="this.statsStartDate.toLocaleString()"/> and <x id="PH_1" equiv-text="this.statsEndDate.toLocaleString()"/> Statistiky sledovanosti mezi <x id="PH" equiv-text="this.statsStartDate.toLocaleString()"/> a <x id="PH_1" equiv-text="this.statsEndDate.toLocaleString()"/>
5697131528899933134 Viewers stats Statistiky sledovanosti
8089238718524110373 Live as of <x id="PH" equiv-text="this.toMediumDate(new Date(session.startDate))"/> Živě od <x id="PH" equiv-text="this.toMediumDate(new Date(session.startDate))"/>
3249405667632600635 Custom dates Vlastní data
5382746022482410588 A view means that someone watched the video for at least 30 seconds Zobrazení znamená, že někdo sledoval video alespoň 30 sekund
6782077395930235254 Countries Země
7112532281224432421 Likes Líbí se mi

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

PeerTube / angularCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3461985498881453026
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.cs-CZ.xlf, string 1114