Translation

ng2.template///187187500641108332
English
Key English Bulgarian
ng2.template///cd1df1f67905a0fc5c598a95f450ab6cfd6ca3c6 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has been unblacklisted Вашето видео <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> е премахнато от черния списък.
ng2.template///066903c4bc7d397c799979d64ce8c450792eb664 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoBlacklist.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has been blacklisted Вашето видео <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoBlacklist.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> е добавено в черен списък.
ng2.template///b5e2152dd5b4222093fcec9c8289f12308a598e7 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has been created on video <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoAbuse.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
ng2.template///8b6534c6f0dab443bd67f7d6b51f5347b115b9af The recently added video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoBlacklist.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has been <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>auto-blacklisted<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> Наскоро добавеното видео <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoBlacklist.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>бе <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>автоматично вкарано в черен списък<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
ng2.template///2740435661398285769 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> commented your video <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> коментира Вашето видео <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
ng2.template///2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Уведомлението засяга коментар, който вече не е наличен
ng2.template///2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has been published Вашето видео <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> е публикувано успешно.
ng2.template///7130219900907848048 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> succeeded <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Импортирането на вашето видео<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> е успешно!
ng2.template///2099623308096969132 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> failed <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Импортирането на Вапето видео<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> е неуспешно.
ng2.template///3371351937331192777 User <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.account.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> registered on your instance Потребителя <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.account.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> се регистрира във Вашата инстанция.
ng2.template///4404295482394146814 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow.follower.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is following <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.actorFollow.following.displayName }}"/><x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/> <x id="START_TAG_NG-CONTAINER_1" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>your account<x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow.follower.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>следва <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>Вашия канал <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.actorFollow.following.displayName }}"/><x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/> <x id="START_TAG_NG-CONTAINER_1" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>Вашия акаунт<x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>
ng2.template///dde6b6ff4de622914ba78a2b584d070852eb710d <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> Ви спомена в <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>видео<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
ng2.template///5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow?.follower.host }}"/>) <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/> Вашия сайт има<x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>последовател<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow?.follower.host }}"/>) <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/> очакващ Вапето одобрение<x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>
ng2.template///325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow.following.host }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> Вашата инстанция автоматично последва <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow.following.host }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
ng2.template///f61b49d5729bbd138f2a083fbaee2920811d31c5 The notification points to a content now unavailable Известието е адресирано към несъшествуващо съдържание
ng2.template///187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ action.label }}"/>
ng2.template///5924559757556526785 Save to Запази в
ng2.template///8432562579042371182 Options Опции
ng2.template///1394835141143590910 Start at Старт в
ng2.template///5964984095397511808 Stop at Стоп в
ng2.template///5201790281220738609 Search playlists Търсете плейлисти
ng2.template///6056859576122955708 Create a private playlist Създайте частен плейлист
ng2.template///2409672154570643758 Display name Име за визуализация
ng2.template///5674286808255988565 Create Създай
ng2.template///3099741642167775297 Download Свали
ng2.template///5235042777215655908 subtitles субтитри
ng2.template///1006562256968398209 video видео
ng2.template///7513076467032912668 Format Формат
ng2.template///187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ item.value.label }}"/>
ng2.template///7385834259346199883 Video stream Видео поток
ng2.template///5496771215105419189 Audio stream Аудио поток

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
ng2.template///187187500641108332
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.bg.xlf, string 50