Translation

English
English Polish
<strong>%{indexName}</strong> displays videos and channels that match your search but is not the publisher, nor the owner. If you notice any problems with a video, report it to the administrators on the PeerTube website where the video is published. <strong>%{indexName}</strong> wyświetla filmy i kanały pasujące do Twojego kryterium wyszukiwania, ale nie jest ich wydawcą ani właścicielem. Jeżeli znajdziesz jakiś problem z filmem, zgłoś go administratorom serwera PeerTube na którym jest on opublikowany.
A free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
A search engine of <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a> videos, channels and playlists Silnik wyszukiwania filmów i kanałów na <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a>
Activism Aktywizm
Add tag Dodaj tag
All of these tags Wszystkie z tych tagów
Animals Zwierzęta
Any Dowolne
Apply filters Zastosuj filtry
Art Sztuka
Attribution Uznanie autorstwa
Attribution - No Derivatives Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych
Attribution - Non Commercial Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne
Attribution - Non Commercial - No Derivatives Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne - Bez utworów zależnych
Attribution - Non Commercial - Share Alike Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne - Na tych samych warunkach
Attribution - Share Alike Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach
Best match Najlepsze dopasowanie
Català Català
Category Kategoria
Čeština Čeština
Change interface language Zmień język interfejsu
Comedy Komedia
Create an account to take back control of your videos Utwórz konto, aby odzyskać kontrolę nad swoimi filmami
Create playlists Twórz playlisty
Created by Utworzone przez
Deutsch Deutsch
Developed by <a href="https://framasoft.org" target="_blank">Framasoft</a> Rozwijany przez <a href="https://framasoft.org" target="_blank">Framasoft</a>
Discover this channel on %{host} Odkryj ten kanał na %{host}
Display all categories Pokazuj wszystkie kategorie
Display all languages Pokazuj wszystkie języki
Display all licenses Pokazuj wszystkie licencje

Loading…

User avatar mkljczk

Translation changed

PeerTube Search Index / clientPolish

a year ago
User avatar mkljczk

New translation

PeerTube Search Index / clientPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Search.vue
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 20