Translation

English
English Polish Actions
%{ n } follower
%{resultsCount} result found %{resultsCount} odnaleziony wynik dla
%{videosLength} videos
<strong>%{indexName}</strong> displays videos and channels that match your search but is not the publisher, nor the owner. If you notice any problems with a video, report it to the administrators on the PeerTube website where the video is published. <strong>%{indexName}</strong> wyświetla filmy i kanały pasujące do Twojego kryterium wyszukiwania, ale nie jest ich wydawcą ani właścicielem. Jeżeli znajdziesz jakiś problem z filmem, zgłoś go administratorom serwera PeerTube na którym jest on opublikowany.
>> Check all guides on joinpeertube.org << &gt;&gt; Sprawdź wszystkie poradniki na joinpeertube.org &lt;&lt;
A free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
A search engine of <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a> videos, channels and playlists Silnik wyszukiwania filmów i kanałów na <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a>
Activism Aktywizm
Add tag Dodaj tag
All of these tags Wszystkie z tych tagów
Animals Zwierzęta
Any Dowolne
Apply filters Zastosuj filtry
Art Sztuka
Attribution Uznanie autorstwa
Attribution - No Derivatives Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych
Attribution - Non Commercial Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne
Attribution - Non Commercial - No Derivatives Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne - Bez utworów zależnych
Attribution - Non Commercial - Share Alike Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne - Na tych samych warunkach

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/components/SearchWarning.vue:11
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
client/src/locale/pl/app.po, string 4