Translation

English

Plural formula: n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2

English Polish
&gt;&gt; Check all guides on joinpeertube.org &lt;&lt; &gt;&gt; Sprawdź wszystkie poradniki na joinpeertube.org &lt;&lt;
%{ n } follower
%{resultsCount} result found %{resultsCount} odnaleziony wynik dla
%{videosLength} videos
<strong>%{indexName}</strong> displays videos and channels that match your search but is not the publisher, nor the owner. If you notice any problems with a video, report it to the administrators on the PeerTube website where the video is published. <strong>%{indexName}</strong> wyświetla filmy i kanały pasujące do Twojego kryterium wyszukiwania, ale nie jest ich wydawcą ani właścicielem. Jeżeli znajdziesz jakiś problem z filmem, zgłoś go administratorom serwera PeerTube na którym jest on opublikowany.
A free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
A search engine of <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a> videos, channels and playlists Silnik wyszukiwania filmów i kanałów na <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a>
Activism Aktywizm
Add tag Dodaj tag
All of these tags Wszystkie z tych tagów
Animals Zwierzęta
Any Dowolne
Apply filters Zastosuj filtry
Art Sztuka
Attribution Uznanie autorstwa
Attribution - No Derivatives Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych
Attribution - Non Commercial Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne
Attribution - Non Commercial - No Derivatives Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne - Bez utworów zależnych

Loading…

User avatar None

Source string changed

PeerTube Search Index / clientPolish

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Search.vue:199
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
client/src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 3