Translation

English
English Gaelic
A search engine of <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a> videos, channels and playlists Einnsean-luirg do videothan, seanailean is liostaichean-cluich <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a>
Activism Iomairt
Add tag Cuir taga ris
All of these tags Na tagaichean seo uile
Animals Beathaichean
Any Gin sam bith
Apply filters Cuir na criathragan an sàs
Art Obair-ealain
Attribution Attribution
Attribution - No Derivatives Attribution – No Derivatives
Attribution - Non Commercial Attribution – Non Commercial
Attribution - Non Commercial - No Derivatives Attribution – Non Commercial – No Derivatives
Attribution - Non Commercial - Share Alike Attribution – Non Commercial – Share Alike
Attribution - Share Alike Attribution – Share Alike
Best match A’ mhaids as fheàrr
Català Català
Category Roinn-seòrsa
Čeština Čeština
Change interface language Atharraich cànan na h-eadar-aghaidh
Comedy Èibhinn
Create an account to take back control of your videos Cruthaich cunntas a bheir smachd dhut air na videothan agad fhèin
Create playlists Cruthaich liostaichean-cluich
Created by Air a chruthachadh le
Deutsch Deutsch
Developed by <a href="https://framasoft.org" target="_blank">Framasoft</a> ’Ga leasachadh le <a href="https://framasoft.org" target="_blank">Framasoft</a>
Discover this channel on %{host} Rùraich an t-seanail seo air %{host}
Display all categories Seall a h-uile roinn-seòrsa
Display all languages Seall a h-uile cànan
Display all licenses Seall a h-uile ceadachas
Display only Seall a-mhàin
Display sensitive content Seall susbaint fhrionasach

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube Search Index / clientGaelic

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
ignore-same
Source string location
src/views/Search.vue
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/gd/LC_MESSAGES/app.po, string 22