Translation

English
English Gaelic Actions
%{ n } follower %{ n } neach-leantainn
%{resultsCount} result found Chaidh %{resultsCount} toradh a lorg
%{videosLength} videos %{videosLength} video
<strong>%{indexName}</strong> displays videos and channels that match your search but is not the publisher, nor the owner. If you notice any problems with a video, report it to the administrators on the PeerTube website where the video is published. Seallaidh <strong>%{indexName}</strong> na videothan is seanailean a fhreagras ris na lorg thu ach chan eile e ’na fhoillsichear no sealbhadair dhaibh. Ma mhothaicheas tu trioblaid sam bith le video, cuir fios gu rianairean na làraich PeerTube far an deach a’ video fhoillseachadh.
>> Check all guides on joinpeertube.org << >> Thoir sùil air na treòirichearan slàna air joinpeertube.org <<
A free software to take back control of your videos Bathar-bog saor a bheir smachd dhut air na videothan agad fhèin
A search engine of <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a> videos, channels and playlists Einnsean-luirg do videothan, seanailean is liostaichean-cluich <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a>
Activism Iomairt
Add tag Cuir taga ris
All of these tags Na tagaichean seo uile
Animals Beathaichean
Any Gin sam bith
Apply filters Cuir na criathragan an sàs
Art Obair-ealain
Attribution Attribution
Attribution - No Derivatives Attribution – No Derivatives
Attribution - Non Commercial Attribution – Non Commercial
Attribution - Non Commercial - No Derivatives Attribution – Non Commercial – No Derivatives
Attribution - Non Commercial - Share Alike Attribution – Non Commercial – Share Alike
Attribution - Share Alike Attribution – Share Alike
Best match A’ mhaids as fheàrr

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/components/Footer.vue:9
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
client/src/locale/gd/app.po, string 6