Translation

00:01:01.228-->00:01:02.883
English visible for 1 seconds
Key English Basque Actions
00:00:27.685-->00:00:30.126 who developed it for 2 years. hasierako 2 urteetako garapena egin baitzuen.
00:00:30.152-->00:00:33.026 Many people contribute to PEERTUBE: PEERTUBE pertsona askoren artean egiten da:
00:00:33.452-->00:00:35.135 Marie-Cécile Godwin Marie-Cécile Godwin-ek
00:00:35.202-->00:00:37.056 works a lot lan handia egiten du
00:00:37.115-->00:00:38.523 on user experience design erabiltzaile esperientziaren diseinuan
00:00:38.557-->00:00:40.515 to understand bereziki sistemak
00:00:40.607-->00:00:43.123 how the systems work nola funtzionatzen duen eta
00:00:43.165-->00:00:44.815 and how they influence people. jendeari nola eragiten dion ulertzeko.
00:00:44.891-->00:00:46.724 That's what she brings to PEERTUBE. Hori da PEERTUBEri egiten dion ekarpena.
00:00:46.778-->00:00:49.197 One of PEERTUBE's code contributors, PEERTUBEn kodearekin laguntzen duenetako bat
00:00:49.520-->00:00:50.884 Rigelk, Rigelk da,
00:00:51.664-->00:00:54.071 quickly got excited about this project segituan maitemindu zen proiektuarekin
00:00:54.104-->00:00:56.090 and started eta hala hasi zen
00:00:56.124-->00:00:59.211 to showcase it during conferences konferentzietan aurkezpenak egiten
00:00:59.380-->00:01:01.117 and then to code. eta ondoren programatzen.
00:01:01.228-->00:01:02.883 That's how we met Honela ezagutu genuen elkar
00:01:02.908-->00:01:05.789 and one thing leading to another,
he became a Framasoft member.
eta gauza batek bestera eramanda,
Framasoft-eko kide egin zen.
00:01:05.856-->00:01:09.723 David Revoy illustrated a lot David Revoy-k ilustrazio lan asko egin du
00:01:10.050-->00:01:11.250 for PEERTUBE PEERTUBErentzat
00:01:11.477-->00:01:14.470 and also created PEERTUBE's mascot, eta PEERTUBEren maskota sortu zuen,
00:01:14.496-->00:01:16.423 Sépia, Sépia deitua,
00:01:16.496-->00:01:18.576 a small octopus representing PEERTUBE. PEERTUBE irudikatzen duen olagarro txikia.
00:01:19.823-->00:01:23.030 "How can Youtube be decentralized?" "Nola deszentralizatu daiteke Youtube?"
00:01:24.102-->00:01:24.863 We were searching, Erantzun bila,
00:01:24.877-->00:01:26.770 drinking after the FOSDEM, FOSDEMen ondoren tragoak hartzen,
00:01:26.830-->00:01:28.043 wondering what to do. zer egingo genuen pentsatzen
00:01:28.057-->00:01:29.057 We didn't want to use ez genuen erabili nahi
00:01:29.130-->00:01:30.370 Popcorn Time Popcorn Time
00:01:30.416-->00:01:34.090 you know this free-libre software
used to illegally download videos
bideoak pirateatzeko erabilitako
software libreko tresna
00:01:34.410-->00:01:35.410 we didn't know… ez genekien…
00:01:35.516-->00:01:38.682 And one day we heard about Chocobozzz, Eta egun batean norbaitek Chocobozzz-en berri eman zigun,
Key English Basque Actions
00:00:27.685-->00:00:30.126 who developed it for 2 years. hasierako 2 urteetako garapena egin baitzuen.
00:00:30.152-->00:00:33.026 Many people contribute to PEERTUBE: PEERTUBE pertsona askoren artean egiten da:
00:00:33.452-->00:00:35.135 Marie-Cécile Godwin Marie-Cécile Godwin-ek
00:00:35.202-->00:00:37.056 works a lot lan handia egiten du
00:00:37.115-->00:00:38.523 on user experience design erabiltzaile esperientziaren diseinuan
00:00:38.557-->00:00:40.515 to understand bereziki sistemak
00:00:40.607-->00:00:43.123 how the systems work nola funtzionatzen duen eta
00:00:43.165-->00:00:44.815 and how they influence people. jendeari nola eragiten dion ulertzeko.
00:00:44.891-->00:00:46.724 That's what she brings to PEERTUBE. Hori da PEERTUBEri egiten dion ekarpena.
00:00:46.778-->00:00:49.197 One of PEERTUBE's code contributors, PEERTUBEn kodearekin laguntzen duenetako bat
00:00:49.520-->00:00:50.884 Rigelk, Rigelk da,
00:00:51.664-->00:00:54.071 quickly got excited about this project segituan maitemindu zen proiektuarekin
00:00:54.104-->00:00:56.090 and started eta hala hasi zen
00:00:56.124-->00:00:59.211 to showcase it during conferences konferentzietan aurkezpenak egiten
00:00:59.380-->00:01:01.117 and then to code. eta ondoren programatzen.
00:01:01.228-->00:01:02.883 That's how we met Honela ezagutu genuen elkar
00:01:02.908-->00:01:05.789 and one thing leading to another,
he became a Framasoft member.
eta gauza batek bestera eramanda,
Framasoft-eko kide egin zen.
00:01:05.856-->00:01:09.723 David Revoy illustrated a lot David Revoy-k ilustrazio lan asko egin du
00:01:10.050-->00:01:11.250 for PEERTUBE PEERTUBErentzat
00:01:11.477-->00:01:14.470 and also created PEERTUBE's mascot, eta PEERTUBEren maskota sortu zuen,
00:01:14.496-->00:01:16.423 Sépia, Sépia deitua,
00:01:16.496-->00:01:18.576 a small octopus representing PEERTUBE. PEERTUBE irudikatzen duen olagarro txikia.
00:01:19.823-->00:01:23.030 "How can Youtube be decentralized?" "Nola deszentralizatu daiteke Youtube?"
00:01:24.102-->00:01:24.863 We were searching, Erantzun bila,
00:01:24.877-->00:01:26.770 drinking after the FOSDEM, FOSDEMen ondoren tragoak hartzen,
00:01:26.830-->00:01:28.043 wondering what to do. zer egingo genuen pentsatzen
00:01:28.057-->00:01:29.057 We didn't want to use ez genuen erabili nahi
00:01:29.130-->00:01:30.370 Popcorn Time Popcorn Time
00:01:30.416-->00:01:34.090 you know this free-libre software
used to illegally download videos
bideoak pirateatzeko erabilitako
software libreko tresna
00:01:34.410-->00:01:35.410 we didn't know… ez genekien…

Loading…

User avatar aldatsa

Translation changed

PeerTube Backstage video / PeerTube Backstage videoBasque

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:01:01.228-->00:01:02.883
Source string description
visible for 1 seconds
Source string location
00:01:01.228-->00:01:02.883
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
peertube-backstage-video/eu.srt, string 23