Translation

Mobilizon
English
Key English Polish Actions
Administrator Administrator Administrator
Moderator Moderator Moderator
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Brak zorganizowanych wydarzeń|Jedno zorganizowane wydarzenie|{number} zorganizowanych wydarzeń
Begins on Begins on Zaczyna się
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Brak uczestników|Jeden uczestnik|{number} uczestników
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (domyślnie)
Participations Participations Uczestnictwa
Not confirmed Not confirmed Nie potwierdzono
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} zawiesił(a) profil {profil}
Suspend Suspend Zawieś
Unsuspend Unsuspend Cofnij zawieszenie
None None Brak
Disabled Disabled Wyłączone
Activated Activated Aktywowany
No profile matches the filters No profile matches the filters Żaden profil nie spełnia kryteriów
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} jest instancją oprogramowania {mobilizon}.
Instance Rules Instance Rules Regulamin instancji
Rules Rules Regulamin
No rules defined yet. No rules defined yet. Nie określono jeszcze regulaminu.
full rules full rules zasady
instance rules instance rules zasadami instancji
terms of service terms of service regulaminem
I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} Zgadzam się z {instanceRules} i {termsOfService}
Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Oparte o {mobilizon}. © 2018 - {date} Twórcy Mobilizon - Powstało dzięki wsparciu finansowemu {contributors}.
more than 1360 contributors more than 1360 contributors ponad 1360 twórców
{moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} has unsuspended profile {profile} {modeator} cofnął(-ęła) zawieszenie profilu {profile}
{moderator} has deleted user {user} {moderator} has deleted user {user} {moderator} usunął(-ęła) użytkownika {user}
Change timezone Change timezone Zmień strefę czcasową
Select a language Select a language Wybierz język
This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. To wydarzenie jest dostępne wyłącznie poprzez odnośnik. Uważaj, gdzie go publikujesz.
Key English Polish Actions
Mark as resolved Mark as resolved Oznacz jako rozwiązane
(Masked) (Masked)
Member Member Członek
{member} accepted the invitation to join the group. {member} accepted the invitation to join the group.
{member} joined the group. {member} joined the group.
{member} rejected the invitation to join the group. {member} rejected the invitation to join the group.
{member} requested to join the group. {member} requested to join the group.
Members Members Członkowie
Membership requests will be approved by a group moderator Membership requests will be approved by a group moderator
Memberships Memberships
Members-only post Members-only post
{member} was invited by {profile}. {member} was invited by {profile}.
Mentions Mentions
Message Message Wiadomość
Microsoft Teams Microsoft Teams
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
mobilizon-instance.tld mobilizon-instance.tld
Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server. Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server. Mobilizon jest sfederowaną siecią. Możesz wchodzić w interakcje z tym wydarzeniem z innego serwera.
Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.
Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon to narzędzie, które pomoże Ci <b>znaleźć, utworzyć i organizować wydarzenia</b>.
Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon nie jest wielką platformą, ale składa się z <b>wielu połączonych ze sobą serwerów Mobilizon</b>.
Mobilizon software Mobilizon software oprogramowania Mobilizon
Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.
Mobilizon version Mobilizon version Wersja Mobilizon
Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon wyśle Tobie e-mail, kiedy zmieni się ważna informacja o wydarzeniach w których bierzesz udział: data i czas, adres, potwierdzenie anulowania itd.
Moderated comments (shown after approval) Moderated comments (shown after approval) Moderowane komentarze (pojawią się po zatwierdzeniu)
Moderate new members Moderate new members
Moderation Moderation Moderacja
Moderation log Moderation log Dziennik moderacji
Moderation logs Moderation logs
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following strings have different contexts, but the same source.
Locked Empty Mobilizon/Android App Metadata
Translated Mobilizon/Android App
Empty Mobilizon/Mobilizon

Loading…

User avatar mkljczk

New translation

Mobilizon / FrontendPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
Mobilizon Mobilizon

String information

Key
Mobilizon
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/pl.json, string 515