Translation

Attending
English
Key English Dutch Actions
Powered by Mobilizon Powered by Mobilizon
The event is fully online The event is fully online
Follow Follow
Cancel follow request Cancel follow request
Unfollow Unfollow
your notification settings your notification settings
You will receive notifications about this group's public activity depending on %{notification_settings}. You will receive notifications about this group's public activity depending on %{notification_settings}.
Online Online
That you follow or of which you are a member That you follow or of which you are a member
{number} seats left {number} seats left
Published by {name} Published by {name}
Share this post Share this post
This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.
Post URL Post URL
Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted. Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted.
Attending Attending Bij aanwezig
From my groups From my groups Van mijn groepen
You don't have any upcoming events. Maybe try another filter? You don't have any upcoming events. Maybe try another filter?
Leave group Leave group
Are you sure you want to leave the group {groupName}? You'll loose access to this group's private content. This action cannot be undone. Are you sure you want to leave the group {groupName}? You'll loose access to this group's private content. This action cannot be undone.
Upcoming events from your groups Upcoming events from your groups
Accessible only by link Accessible only by link
Report this post Report this post
Post {eventTitle} reported Post {eventTitle} reported
You have attended {count} events in the past. You have not attended any events in the past.|You have attended one event in the past.|You have attended {count} events in the past.
Showing events starting on Showing events starting on
Showing events before Showing events before
Clear date filter field Clear date filter field
{count} members or followers No members or followers|One member or follower|{count} members or followers
This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete. This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete.
View full profile View full profile
Key English Dutch Actions
Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Weet je zeker dat je deze groep wilt <b>opschorten</b>? Alle leden - inclusief externe - zullen op de hoogte worden gesteld en uit de groep worden verwijderd, en <b>alle groepsgegevens (evenementen, berichten, discussies, taken...) zullen onherstelbaar worden vernietigd</b>.
Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data. Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data. Weet je zeker dat je deze groep wilt <b>opschorten</b>? Aangezien deze groep afkomstig is van instantie {instance}, worden alleen lokale leden en lokale gegevens verwijderd, evenals alle toekomstige gegevens.
Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Bent u zeker dat u het aanmaken van dit evenement wil annuleren? Alle veranderingen zullen verloren gaan.
Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Bent u zeker dat u het bewerken van dit evenement wil annuleren? Alle veranderingen zullen verloren gaan.
Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Bent u zeker dat u uw deelname aan het evenement "{title}" wil annuleren?
Are you sure you want to delete this entire discussion? Are you sure you want to delete this entire discussion?
Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted. Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted. Bent u zeker dat u dit evenement wil verwijderen? Dit kan niet ongedaan gemaakt worden.
Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted. Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted.
Are you sure you want to leave the group {groupName}? You'll loose access to this group's private content. This action cannot be undone. Are you sure you want to leave the group {groupName}? You'll loose access to this group's private content. This action cannot be undone.
A short tagline for your instance homepage. Defaults to "Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize" A short tagline for your instance homepage. Defaults to "Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize" Een korte slogan voor de startpagina van uw instantie. Standaard ingesteld op "Verzamelen ⋅ Organiseren ⋅ Mobiliseren"
as {identity} as {identity} als {identity}
Ask your instance admin to {enable_feature}. Ask your instance admin to {enable_feature}.
Assigned to Assigned to Toegewezen aan
As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted. As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted. Aangezien de organisator van het evenement ervoor heeft gekozen om deelnameverzoeken handmatig te valideren, wordt uw deelname pas echt bevestigd als u een e-mail ontvangt waarin staat dat deze wordt geaccepteerd.
Atom feed for events and posts Atom feed for events and posts Atom feed voor evenementen en berichten
Attending Attending Bij aanwezig
A twitter account handle to follow for event updates A twitter account handle to follow for event updates
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Een gebruiksvriendelijk, emanciperend en ethisch verantwoord instrument om mensen samen te brengen, te organiseren, en te mobiliseren.
{available}/{capacity} available places No places left|{available}/{capacity} available places Geen plaatsen meer beschikbaar|nog {available}/{capacity} plaatsen beschikbaar
A validation email was sent to {email} A validation email was sent to {email} Er is een validatie e-mail verstuurd naar {email}
Avatar Avatar Profielfoto
Back to group list Back to group list
Back to previous page Back to previous page Terug naar de vorige pagina
Back to profile list Back to profile list
Back to top Back to top
Back to user list Back to user list
Banner Banner Banner
<b>{contact}</b> will be displayed as contact. <b>{contact}</b> will be displayed as contact.|<b>{contact}</b> will be displayed as contacts. <b>{contact}</b> wordt weergegeven als contactpersoon.|<b>{contact}</b> worden weergegeven als contactpersonen.
Become part of the community and start organizing events Become part of the community and start organizing events
Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account. Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account. Voordat u zich kan aanmelden, moet u op de link erin klikken om uw account te valideren.

Loading…

User avatar Mecallie

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Attending
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 1216