Translation

Cancel edition
English
Key English Dutch Actions
Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Anonieme gebruikers zullen worden gevraagd hun deelname te bevestigen via e-mail.
Anonymous participations Anonymous participations Anonieme deelnames
Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Weet u zeker dat u uw profiel wilt verwijderen? Hiermee gaat alles verloren. Identiteiten, instellingen, aangemaakte evenementen, berichten en deelnames zullen voor altijd verdwijnen.
Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Weet je zeker dat je deze reactie wil <b>verwijderen</b>? Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Weet je zeker dat je dit evenement wilt <b>verwijderen</b>? Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden. Mogelijk wil je in plaats daarvan de maker van dit evenement aanspreken of het evenement bewerken.
Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Bent u zeker dat u het aanmaken van dit evenement wil annuleren? Alle veranderingen zullen verloren gaan.
Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Bent u zeker dat u het bewerken van dit evenement wil annuleren? Alle veranderingen zullen verloren gaan.
Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Bent u zeker dat u uw deelname aan het evenement "{title}" wil annuleren?
Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted. Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted. Bent u zeker dat u dit evenement wil verwijderen? Dit kan niet ongedaan gemaakt worden.
Avatar Avatar Profielfoto
Back to previous page Back to previous page Terug naar de vorige pagina
Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account. Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account. Voordat u zich kan aanmelden, moet u op de link erin klikken om uw account te valideren.
By {username} By {username} Door {username}
Cancel anonymous participation Cancel anonymous participation Annuleer anonieme deelname
Cancel creation Cancel creation Aanmaken annuleren
Cancel edition Cancel edition Bewerken annuleren
Cancel my participation request… Cancel my participation request… Mijn deelnameverzoek annuleren…
Cancel my participation… Cancel my participation… Mijn deelname annuleren…
Cancel Cancel Annuleren
Cancelled: Won't happen Cancelled: Won't happen Geannuleerd: gaat niet door
Change my email Change my email Wijzig mijn e-mail adres
Change my identity… Change my identity… Identiteit veranderen…
Change my password Change my password Wachtwoord wijzigen
Change Change Wijzigen
Clear Clear Leegmaken
Click to upload Click to upload Klik om te uploaden
Close comments for all (except for admins) Close comments for all (except for admins) Opmerkingen sluiten voor iedereen (behalve beheerders)
Close Close Sluit
Closed Closed Gesloten
Comment deleted Comment deleted Opmerking verwijderd
Comment from @{username} reported Comment from @{username} reported Opmerking van @{username} gemeld

Loading…

User avatar pieterd

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Cancel edition
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 39