Translation

Groups
English
Key English Dutch Actions
Find an instance Find an instance Een server zoeken
Followers Followers Volgers
Followings Followings Volgenden
For instance: London, Taekwondo, Architecture… For instance: London, Taekwondo, Architecture… Bijvoorbeeld: Londen, Taekwondo, Architectuur…
Forgot your password ? Forgot your password ? Wachtwoord vergeten?
From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime} From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime} Van {startDate} om {startTime} tot {endDate} om {endTime}
From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} Van{startDate} om {startTime} tot {endDate}
From the {startDate} to the {endDate} From the {startDate} to the {endDate} Van {startDate} tot {endDate}
Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize Breng samen - Organiseer - Mobiliseer
General information General information Algemene informatie
General General Algemeen
Getting location Getting location Locatie ophalen
Go Go Ga
Group name Group name Groepsnaam
Group {displayName} created Group {displayName} created Groep {displayName} aangemaakt
Groups Groups Groepen
Headline picture Headline picture TItelafbeelding
Hide replies Hide replies Reacties verbergen
I create an identity I create an identity Ik maak een identiteit aan
I don't have a Mobilizon account I don't have a Mobilizon account Ik heb geen Mobilizon account
I have a Mobilizon account I have a Mobilizon account Ik heb een Mobilizon account
I have an account on another Mobilizon instance. I have an account on another Mobilizon instance. Ik heb een account op een andere Mobilizon instance.
I participate I participate Ik neem deel
I want to allow people to participate without an account. I want to allow people to participate without an account. Ik wil mensen zonder account toestaan deel te nemen.
I want to approve every participation request I want to approve every participation request Ik wil ieder deelnameverzoek goedkeuren
Identity {displayName} created Identity {displayName} created Identiteit {displayName} aangemaakt
Identity {displayName} deleted Identity {displayName} deleted Identiteit {displayName} verwijderd
Identity {displayName} updated Identity {displayName} updated Identiteit {displayName} bijgewerkt
If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email} If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email} Als er al een account met dit emailadres bestaat, hebben we net nog een bevestigingsemail verstuurd naar {email}
If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity. If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity. Als deze identiteit de enige beheerder van een of meerdere groepen is, moet u deze eerst verwijderen voordat u de identiteit kan verwijderen.
If you want, you may send a message to the event organizer here. If you want, you may send a message to the event organizer here. Als u wilt kunt u hier een e-mail sturen naar de organisator van dit evenement.
Key English Dutch Actions
@{group} @{group} @{group}
Group Group
Group activity Group activity
{group} activity timeline {group} activity timeline {group} activiteiten tijdslijn
Group address Group address Groepsadres
Group description body Group description body
Group display name Group display name Weergavenaam groep
Group {displayName} created Group {displayName} created Groep {displayName} aangemaakt
{group} events {group} events
Group Followers Group Followers Groep volgers
Group {groupTitle} reported Group {groupTitle} reported {groupTitle} gerapporteerd
Group Members Group Members Groepsleden
Group name Group name Groepsnaam
{group} posts {group} posts
Group profiles Group profiles
Groups Groups Groepen
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance. Groepen zijn niet ingeschakeld op deze instance.
Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groepen zijn ruimtes voor coördinatie en voorbereiding om evenementen beter te organiseren en uw gemeenschap te beheren.
Group settings Group settings Groep instellingen
Group settings saved Group settings saved Groepsinstellingen opgeslagen
{group}'s events {group}'s events {group}'s evenementen
Group short description Group short description Korte beschrijving groep
{group}'s todolists {group}'s todolists
group's upcoming public events group's upcoming public events
Group URL Group URL
Group visibility Group visibility Zichtbaarheid groep
Heading Level 1 Heading Level 1 Kop niveau 1
Heading Level 2 Heading Level 2 Kop niveau 2
Heading Level 3 Heading Level 3 Kop niveau 3
Headline picture Headline picture TItelafbeelding
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following string has different context, but the same source.
Empty Mobilizon/Search Index

Loading…

User avatar pieterd

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Groups
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 145