Translation

Show me where I am
English
Key English Dutch
Send notification e-mails Send notification e-mails
Send password reset Send password reset
Send the confirmation email again Send the confirmation email again Stuurde bevestigingsmail nogmaals
Send the report Send the report Verstuur de melding
Set an URL to a page with your own privacy policy. Set an URL to a page with your own privacy policy. Stel een URL in naar een pagina met uw eigen privacy beleid.
Set an URL to a page with your own terms. Set an URL to a page with your own terms. Stel een URL in naar een pagina met je eigen voorwaarden.
Settings Settings Instellingen
Share Share
Share this event Share this event Dit evenement delen
Share this group Share this group
Share this post Share this post
Short bio Short bio Korte bio
Showing events before Showing events before
Showing events starting on Showing events starting on
Show map Show map Kaart tonen
Show me where I am Show me where I am
Show remaining number of places Show remaining number of places Toon het overblijvend aantal plaatsen
Show the time when the event begins Show the time when the event begins Toon de tijd wanneer het evenement begint
Show the time when the event ends Show the time when the event ends Toon de tijd wanneer het evenement eindigt
Sign in with Sign in with Aanmelden via
Sign Language Sign Language
Sign up Sign up Inschrijven
Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Aangezien u een nieuw lid bent, kan het enkele minuten duren voordat privé-inhoud wordt weergegeven.
Skip to main content Skip to main content
Social Social
Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Sommige termen, technisch of anders, in de tekst hieronder kunnen onderwerpen bevatten die lastig te bevatten zijn. We hebben een verklarende woordenlijst toegevoegd zodat u deze beter kunt begrijpen:
SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL en zijn opvolger TLS zijn coderingstechnologieën om datacommunicatie te beveiligen bij het gebruik van de service. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer de URL begint met {https} en het slotje wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.
SSL/TLS SSL/TLS SSL/TLS
+ Start a discussion + Start a discussion + Start een discussie
Starts on… Starts on… Begint op…

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Show me where I am
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 1115