Translation

Group settings saved
English
Key English Dutch
Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Houd het hele gesprek over een specifiek onderwerp bij elkaar op één pagina.
Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates. Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates. Maak takenlijsten voor alle taken, wijs ze toe en stel deadlines in.
A place to store links to documents or resources of any type. A place to store links to documents or resources of any type. Een plek om links naar documenten of bronnen van welk type dan ook op te slaan.
{group}'s events {group}'s events {group}'s evenementen
View all View all Alles laten zien
+ Start a discussion + Start a discussion + Start een discussie
+ Add a resource + Add a resource + Voeg een hulpbron toe
+ Create an event + Create an event + Creëer een evenement
A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. Een cookie is een klein bestand met informatie dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Wanneer u de site opnieuw bezoekt, stelt de cookie die site in staat uw browser te herkennen. Cookies kunnen gebruikersvoorkeuren en andere informatie opslaan. U kunt uw browser zo configureren dat alle cookies worden geweigerd. Dit kan er echter toe leiden dat sommige websitefuncties of services gedeeltelijk werken. Lokale opslag werkt op dezelfde manier, maar u kunt meer gegevens opslaan.
A place to publish something to the whole world, your community or just your group members. A place to publish something to the whole world, your community or just your group members. Een plek om iets te publiceren voor de hele wereld, uw gemeenschap of alleen uw groepsleden.
No posts found No posts found Geen berichten gevonden
Last sign-in Last sign-in Laatste login
Last IP adress Last IP adress Laatste IP adres
You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. Je moet de groeps-URL doorgeven zodat mensen toegang hebben tot het groepsprofiel. De groep zal niet vindbaar zijn in de zoekmachine van Mobilizon of in de reguliere zoekmachines.
Leave Leave Verlaten
Group settings saved Group settings saved Groepsinstellingen opgeslagen
Error Error Fout
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Registraties zijn beperkt tot een lijst met toegestane deelnemers.
Resend confirmation email Resend confirmation email Bevestigingsemail opnieuw versturen
By {group} By {group} Door {group}
Pick a profile or a group Pick a profile or a group Kies een profiel of groep
Add a contact Add a contact Een contactpersoon toevoegen
Your profile will be shown as contact. Your profile will be shown as contact. Uw profiel zal worden weergegeven als contactpersoon.
Pick Pick Kies
The event will show as attributed to your personal profile. The event will show as attributed to your personal profile. Het evenement wordt weergegeven als toegeschreven aan uw persoonlijke profiel.
The event will show as attributed to this group. The event will show as attributed to this group. De gebeurtenis wordt weergegeven als toegeschreven aan deze groep.
<b>{contact}</b> will be displayed as contact. <b>{contact}</b> will be displayed as contact.|<b>{contact}</b> will be displayed as contacts. <b>{contact}</b> wordt weergegeven als contactpersoon.|<b>{contact}</b> worden weergegeven als contactpersonen.
and {number} groups and {number} groups En {number} groepen
Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device. Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device. Hiermee kunt u uw deelnamestatus weergeven en beheren op de evenementpagina wanneer u dit apparaat gebruikt. Schakel het vinkje uit als u een openbaar apparaat gebruikt.
Remember my participation in this browser Remember my participation in this browser Onthoud mijn deelname aan deze browser
Organized by Organized by Georganiseerd door
Key English Dutch
Group address Group address Groepsadres
Group description body Group description body
Group display name Group display name Weergavenaam groep
Group {displayName} created Group {displayName} created Groep {displayName} aangemaakt
{group} events {group} events
Group Followers Group Followers
Group {groupTitle} reported Group {groupTitle} reported {groupTitle} gerapporteerd
Group Members Group Members Groepsleden
Group name Group name Groepsnaam
{group} posts {group} posts
Group profiles Group profiles
Groups Groups Groepen
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance.
Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groepen zijn ruimtes voor coördinatie en voorbereiding om evenementen beter te organiseren en uw gemeenschap te beheren.
Group settings Group settings Groep instellingen
Group settings saved Group settings saved Groepsinstellingen opgeslagen
{group}'s events {group}'s events {group}'s evenementen
Group short description Group short description Korte beschrijving groep
{group}'s todolists {group}'s todolists
group's upcoming public events group's upcoming public events
Group URL Group URL
Group visibility Group visibility Zichtbaarheid groep
Heading Level 1 Heading Level 1
Heading Level 2 Heading Level 2
Heading Level 3 Heading Level 3
Headline picture Headline picture TItelafbeelding
Hide replies Hide replies Reacties verbergen
Home Home Home
Homepage Homepage
Home to {number} users Home to {number} users Thuis voor {number} gebruikers

Loading…

User avatar Mecallie

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

3 days ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Group settings saved
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 684