Translation

No follower matches the filters
English
Key English Dutch Actions
Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Wilt u een {create_group} of {explore_groups}?
Type or select a date… Type or select a date… Type of selecteer een datum…
Getting there Getting there Route
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance. Groepen zijn niet ingeschakeld op deze instance.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. De evenementen die u heeft gemaakt, worden hier niet weergegeven.
There's no discussions yet There's no discussions yet Er zijn nog geen discussies
Only group members can access discussions Only group members can access discussions Alleen groepsleden hebben toegang tot discussies
Return to the group page Return to the group page Ga terug naar de groepspagina
It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. Het is mogelijk dat de inhoud op deze instance niet toegankelijk is, omdat deze instance de profielen of groepen achter deze inhoud heeft geblokkeerd.
Atom feed for events and posts Atom feed for events and posts Atom feed voor evenementen en berichten
ICS feed for events ICS feed for events ICS feed voor evenementen
ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed
Group Followers Group Followers Groep volgers
Follower Follower Volger
Reject Reject Afwijzen
No follower matches the filters No follower matches the filters Geen volgers die voldoen aan de filters
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected @{username}'s volg verzoek is afgewezen
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. Volgers ontvangen nieuwe openbare evenementen en berichten.
Manually approve new followers Manually approve new followers Handmatig nieuwe volgers goedkeuren
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Er is een fout opgetreden. Sorry daarvoor. U kunt proberen de pagina opnieuw te laden.
What can I do to help? What can I do to help? Hoe kan ik helpen?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We verbeteren deze software dankzij uw feedback. Om ons op de hoogte te stellen van dit probleem, zijn er twee mogelijkheden (beide vereisen helaas het aanmaken van een gebruikersaccount):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Voeg zoveel mogelijk details toe om het probleem te helpen identificeren.
Technical details Technical details Technische details
Error message Error message Foutmelding
Error stacktrace Error stacktrace Fout stacktrace
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. De technische details van de fout kunnen ontwikkelaars helpen het probleem gemakkelijker op te lossen. Voeg ze a.u.b. toe aan uw feedback.
Error details copied! Error details copied! Foutmeldingsdetails gekopieerd!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Kopieer details naar het klembord
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is een instance van {mobilizon_link}, gratis software die is ontwikkeld met de community.
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Open een topic op ons forum
Key English Dutch Actions
New note New note Nieuwe notitie
New password New password Nieuw wachtwoord
New post New post
New profile New profile Nieuw profiel
Next Next Volgende
Next month Next month Volgende maand
Next page Next page Volgende pagina
Next week Next week Volgende week
No address defined No address defined Geen adres ingesteld
No closed reports yet No closed reports yet Nog geen gesloten meldingen
No comment No comment Geen commentaar
No comments yet No comments yet Nog geen opmerkingen
No discussions yet No discussions yet Nog geen discussies
No end date No end date Geen einddatum
No events found No events found Geen evenementen gevonden
No follower matches the filters No follower matches the filters Geen volgers die voldoen aan de filters
No group found No group found Geen groep gevonden
No group matches the filters No group matches the filters
No group member found No group member found
No groups found No groups found Geen groepen gevonden
No information No information Geen informatie
No instance follows your instance yet. No instance follows your instance yet. Nog geen enkele instance volgt jouw instance.
No instance found. No instance found.
No instances match this filter. Try resetting filter fields? No instances match this filter. Try resetting filter fields?
No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances Geen instances om goed te keuren|Instance goedkeuren|{number} instances goedkeuren
No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances Geen instances om af te keuren|Instance afkeuren|{number} instances afkeuren
No instance to remove|Remove instance|Remove {number} instances No instances to remove|Remove instance|Remove {number} instances Geen instances te verwijderderen|Verwijder instance|Verwijder {number} instances
No languages found No languages found Geen talen gevonden
No member matches the filters No member matches the filters Er zijn geen gebruikers die overeenkomen met de filters
No members found No members found

Loading…

User avatar Mecallie

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
No follower matches the filters
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 819