Translation

This user doesn't have any profiles
English
Key English Dutch Actions
No instances match this filter. Try resetting filter fields? No instances match this filter. Try resetting filter fields?
You haven't interacted with other instances yet. You haven't interacted with other instances yet.
mobilizon-instance.tld mobilizon-instance.tld
Report status Report status
access the corresponding account access the corresponding account
Organized events Organized events
Memberships Memberships
This profile is located on this instance, so you need to {access_the_corresponding_account} to suspend it. This profile is located on this instance, so you need to {access_the_corresponding_account} to suspend it.
Total number of participations Total number of participations
Uploaded media total size Uploaded media total size
0 Bytes 0 Bytes
Change email Change email
Confirm user Confirm user
Change role Change role
The user has been disabled The user has been disabled
This user doesn't have any profiles This user doesn't have any profiles
Edit user email Edit user email
Change user email Change user email
Previous email Previous email
Notify the user of the change Notify the user of the change
Change user role Change user role
Suspend the account? Suspend the account?
Do you really want to suspend this account? All of the user's profiles will be deleted. Do you really want to suspend this account? All of the user's profiles will be deleted.
Suspend the account Suspend the account
No user matches the filter No user matches the filter
new@email.com new@email.com
Other users with the same email domain Other users with the same email domain
Other users with the same IP address Other users with the same IP address
IP Address IP Address
Last seen on Last seen on
No user matches the filters No user matches the filters
Key English Dutch Actions
This instance hasn't got push notifications enabled. This instance hasn't got push notifications enabled.
This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances. This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances. Deze server is nog niet open voor inschrijvingen, maar u kan zich inschrijven op andere servers.
This is a demonstration site to test Mobilizon. This is a demonstration site to test Mobilizon. Dit is een demonstratie site om Mobilizon te testen.
This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique. This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique. Dit is vergelijkbaar met uw federatieve gebruikersnaam (<code>{gebruikersnaam}</code>) voor groepen. Het zorgt ervoor dat de groep terug te vinden is op de federatie en is gegarandeerd uniek.
(this link) (this link) (deze link)
This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation. This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation. Deze Mobilizon instance en de organisator van dit evenement staan anonieme deelname toe maar vereisen wel validatie via een e-mail bevestiging.
This month This month Deze maand
This post is accessible only for members. You have access to it for moderation purposes only because you are an instance moderator. This post is accessible only for members. You have access to it for moderation purposes only because you are an instance moderator.
This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.
This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete. This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete.
This profile is located on this instance, so you need to {access_the_corresponding_account} to suspend it. This profile is located on this instance, so you need to {access_the_corresponding_account} to suspend it.
This profile was not found This profile was not found
This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. Deze instelling wordt gebruikt om de website weer te geven en u e-mails in de juiste taal te sturen.
This URL doesn't seem to be valid This URL doesn't seem to be valid Deze URL lijkt niet valide
This URL is not supported This URL is not supported Deze URL wordt niet ondersteund
This user doesn't have any profiles This user doesn't have any profiles
This user was not found This user was not found
This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). Deze website wordt niet gemodereerd en de gegevens die je invoert worden elke dag automatisch om 00:01 (tijdzone Parijs) vernietigd.
This week This week Deze week
This weekend This weekend Dit weekend
This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity. This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity. Dit zal alle inhoud (evenementen, opmerkingen, berichten, deelnames…) die aangemaakt is met deze identiteit verwijderen / anonimiseren.
Time in your timezone ({timezone}) Time in your timezone ({timezone})
Times in your timezone ({timezone}) Times in your timezone ({timezone})
Timezone Timezone Tijdzone
Timezone detected as {timezone}. Timezone detected as {timezone}. Gedetecteerde tijdzone: {timezone}.
{timezoneLongName} ({timezoneShortName}) {timezoneLongName} ({timezoneShortName})
Title Title Titel
{title} ({count} todos) {title} ({count} todos) {title} ({count} todo's
To activate more notifications, head over to the notification settings. To activate more notifications, head over to the notification settings. Ga om meer notificaties in te stellen naar de notificatie instellingen.
To confirm, type your event title "{eventTitle}" To confirm, type your event title "{eventTitle}" Typ de titel van uw evenement "{eventTitle}" om te bevestigen

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
This user doesn't have any profiles
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 1292