Translation

Group {groupTitle} reported
English
Key English Dutch
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Registraties zijn beperkt tot een lijst met toegestane deelnemers.
Resend confirmation email Resend confirmation email Bevestigingsemail opnieuw versturen
By {group} By {group} Door {group}
Pick a profile or a group Pick a profile or a group Kies een profiel of groep
Add a contact Add a contact Een contactpersoon toevoegen
Your profile will be shown as contact. Your profile will be shown as contact. Uw profiel zal worden weergegeven als contactpersoon.
Pick Pick Kies
The event will show as attributed to your personal profile. The event will show as attributed to your personal profile. Het evenement wordt weergegeven als toegeschreven aan uw persoonlijke profiel.
The event will show as attributed to this group. The event will show as attributed to this group. De gebeurtenis wordt weergegeven als toegeschreven aan deze groep.
<b>{contact}</b> will be displayed as contact. <b>{contact}</b> will be displayed as contact.|<b>{contact}</b> will be displayed as contacts. <b>{contact}</b> wordt weergegeven als contactpersoon.|<b>{contact}</b> worden weergegeven als contactpersonen.
and {number} groups and {number} groups En {number} groepen
Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device. Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device. Hiermee kunt u uw deelnamestatus weergeven en beheren op de evenementpagina wanneer u dit apparaat gebruikt. Schakel het vinkje uit als u een openbaar apparaat gebruikt.
Remember my participation in this browser Remember my participation in this browser Onthoud mijn deelname aan deze browser
Organized by Organized by Georganiseerd door
Report this group Report this group Rapporteer deze groep
Group {groupTitle} reported Group {groupTitle} reported {groupTitle} gerapporteerd
Error while reporting group {groupTitle} Error while reporting group {groupTitle} Fout tijdens rapporteren van {groupTitle}
Reported group Reported group Gerapporteerde groep
Join group Join group Deelnemen aan groep
Created by {username} Created by {username} Aangemaakt door {username}
Accessible through link Accessible through link Toegankelijk via link
Accessible only to members Accessible only to members Alleen toegankelijk voor leden
Created by {name} Created by {name} Aangemaakt door {name}
View all posts View all posts Bekijk alle berichten
Didn't receive the instructions? Didn't receive the instructions? Geen instructies ontvangen?
Allow all comments from users with accounts Allow all comments from logged-in users Alle reacties van ingelogde gebruikers toestaan
This identifier is unique to your profile. It allows others to find you. This identifier is unique to your profile. It allows others to find you. Deze identifier is uniek voor uw profiel. Het stelt anderen in staat je te vinden.
Displayed nickname Displayed nickname Weergegeven bijnaam
Short bio Short bio Korte bio
Congratulations, your account is now created! Congratulations, your account is now created! Gefeliciteerd, uw account is nu aangemaakt!
Now, create your first profile: Now, create your first profile: Creëer nu uw eerste profiel:
Key English Dutch
Getting there Getting there
Glossary Glossary Verklarende woordenlijst
Go Go Ga
Google Meet Google Meet
Go to the event page Go to the event page
@{group} @{group}
Group Group
Group activity Group activity
{group} activity timeline {group} activity timeline
Group address Group address Groepsadres
Group description body Group description body
Group display name Group display name Weergavenaam groep
Group {displayName} created Group {displayName} created Groep {displayName} aangemaakt
{group} events {group} events
Group Followers Group Followers
Group {groupTitle} reported Group {groupTitle} reported {groupTitle} gerapporteerd
Group Members Group Members Groepsleden
Group name Group name Groepsnaam
{group} posts {group} posts
Group profiles Group profiles
Groups Groups Groepen
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance.
Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groepen zijn ruimtes voor coördinatie en voorbereiding om evenementen beter te organiseren en uw gemeenschap te beheren.
Group settings Group settings Groep instellingen
Group settings saved Group settings saved Groepsinstellingen opgeslagen
{group}'s events {group}'s events {group}'s evenementen
Group short description Group short description Korte beschrijving groep
{group}'s todolists {group}'s todolists
group's upcoming public events group's upcoming public events
Group URL Group URL

Loading…

User avatar Mecallie

Translation changed

Mobilizon / FrontendDutch

3 days ago
User avatar Mecallie

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

3 days ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Group {groupTitle} reported
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 701